متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 امکان سنجی و طراحی الگوی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران با در نظر داشتن الزامات سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی

تامین محتوا

در بخش تامین محتوا، مجموع فیلم های سینمایی و فعلی خریداری شده داخلی 74 عدد و حق پخش فیلم سینمایی خارجی خریداری شده 364 عدد می‌باشد. به بیانی دیگر از مجموع فیلم های خریداری شده، 80 درصد آن خارجی می باشد. (گزارش سال 1388 صداوسیما)

از مجموع حدود 3186 ساعت تولید برنامه کودک ونوجوان حدود 10 درصد ، به برنامه های نمایشی وانیمیشن که دارای محتوای برنامه ریزی شده هستند تعلق دارند و حدود 90درصد برنامه ها،  برنامه های رده “ج” برنامه های جنگ که ترکیبی از موسیقی وحرکات فی البداهه مجریان وبازیگران می باشد تشکیل شده وعمدتا فاقد ارزشهای فرهنگی وهنری قابل توجه می باشد. (گزارش سال 1388 سازمان صداوسیما جدول 10)

اتکای بیش از حد برنامه های کودک سیما به موسیقی مهیج وحرکات موزون در حالیست که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز برنامه های آموزشی وفرهنگی در برنامه های مخصوص کودک ونوجوان سهم بیشتری از نسبت موجود در برنامه های کودک سیمای جمهوری اسلامی دارند.

سطح برنامه سازی

در مجموع 80هزار ساعت برنامه تولید شده در سیمای جمهوری اسلامی ایران بیش از 95 درصد برنامه ها مربوط به طبقه ج و د یا طبقه برنامه‌های کم هزینه بوده می باشد وحجم برنامه های الف ویژه که مربوط به کارهای تولیدی سنگین نمایشی، برنامه های الف که تولیدات تاریخی و برنامه‌های ب که تولیدات نمایشی می باشد مجموعاً کمتر از 5درصد تولیدات سیما را تشکیل می دهند. (گزارش سال 1388 سازمان صداوسیما جدول 8)

در این بین بودجه نازل برنامه های رده ج و د که هزینه آن عموما کمتر از ده درصد برنامه های رده الف وب می باشد موجب شده می باشد که این برنامه که 95 درصد برنامه های سیما را تشکیل می دهد دارای کیفیتی بسیار نازل باشند و فعالیتهای متعارف حرفه‌ای تلویزیونی نظیر پژوهش، پیش تولید و بهره گیری از تخصص های ویژه به علت بار مالی آن در این نوع برنامه ها کمتر بهره گیری گردد.

به‌گونه نمونه در حالی که مطابق با گزارش رسمی صداوسیما هزینه تولید هردقیقه از مجموعه مختارنامه برابر با ده میلیون تومان بوده و برای حدود 40 ساعت از این مجموعه بیش از 22میلیارد تومان صرف شده می باشد، هزینه تولید یک برنامه رده ج سیما در همان دوره زمانی حدود 20  هزار تومان  بوده می باشد که یک هزارم برنامه رده الف ویژه، یک درصد برنامه رده الف و کمتر از 3 درصد برنامه رده ب می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش طراحی و تبیین الگوی ایجاد تکثر رادیو – تلویزیونی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

اهداف فرعی پژوهش عبارت اند از:

  • نیازسنجی ایجاد تکثر در نظام رادیو – تلویزیونی ایران.
  • امکان سنجی لغو انحصار و ایجاد تکثر در نظام رادیو – تلویزیونی ایران.
  • شناسانی موانع و پیامدهای تکثر در نظام رادیو – تلویزیونی ایران.
  • ارائه فرایند و نقشه راه ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : امکان سنجی و طراحی الگوی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران با در نظر داشتن الزامات سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی  با فرمت ورد