دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان

)رویکرد سیستمی[1]

در ادبیات گردشگری، رویکردهای سیستمی به مقصود درک بهتر اجزای گردشگری و عملکرد و ارتباط متقابل بین این اجزا پیشنهاد شده می باشد. یکی از اهداف غایی اتخاذ رویکرد سیستماتیک در مطالعات گردشگری ارائه بهترین انطباق بین اجزای عرضه و تقاضای گردشگری به مقصود توسعه موفقیت آمیز گردشگری می باشد (ازهری،1391).

به گونه کلی، رویکردهای سیستمی گردشگری مقصد- مبدأ و عملکرد سیستم گردشگری به مقصود توصیف گردشگری به عنوان یک سیستم به کار برده شده می باشد. این رویکرد می­تواند به عنوان یک چارچوب پایه­ای برای درک بهتر گردشگری مورد توجه قرار گیرد (لیپر، 1979). در سیستم گردشگری مقصد- مبدأ، گردشگری از دو منطقه یا جزء تشکیل شده می باشد: 1. منطقۀ مبدأ؛ به کشور یا منطقه­ای که گردشگران از آنجا سفر خود را شروع می­کنند، اطلاق می­گردد؛ 2. منطقۀ مقصد؛ به محل­هایی که توسط گردشگران دیدن می­گردد، تأکید دارد و شامل همه برنامه­ها و مکان­هایی می باشد که برای جذب دیدارکنندگان طراحی و مدیریت می­گردد (گان،1988). به گونه معمول، مبدأ به منبع تقاضای گردشگری تصریح دارد، تا جایی که مقصد به جنبه عرضه گردشگری مربوط می­گردد و کمک می­نماید تا جاذبه ویژه­ای به گردشگران ارائه گردد (یوسال[2]،1998). عملکردهای بازاریابی گردشگری بیشتر در مبدأ گردشگری هدایت می­شوند و برنامه ریزی و توسعه گردشگری در منطقه مقصد به اجرا در می­آید.

در زمینۀ مطالعه و تحلیل سیستم گردشگری دیدگاه­های فراوانی هست که دراین پژوهش به عمده­ترین آن­ها شامل دیدگاه سازمان جهانی جهانگردی (1379)، دیدگاه ماتیسون و وال (1982)، میل و موریسون (1985)، گان (1993)، لیپر (1990)، ادوارد اینسکیپ (1991)، ونهوف (2005)، پیرس (1995) و فورمیکا (2000) پرداخته شده می باشد.

یک مفهوم اساسی در برنامه ریزی گردشگری آن می باشد که گردشگری را بایستی به صورت سیستمی مرکب از عوامل عرضه و تقاضا در نظر گرفت که به یکدیگر مرتبط می­باشند. عوامل تقاضا شامل بازارهای داخلی و بین المللی گردشگری و ساکنین محلّی می باشد که از جاذبه­ها، تسهیلات و خدمات گردشگری بهره گیری می­نمایند. عوامل عرضۀ گردشگری نیز شامل جاذبه­ها و فعالیت­ها اعم از جاذبه­های فرهنگی و طبیعی، جاذبه­های خاص، واحدهای اقامتی و سایر تسهیلات و خدمات گردشگری نظیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، رستوران­ها، مراکز خرید، مراکز اطلاع­رسانی، خدمات بانکی و ارزی، خدمات بهداشتی و پستی، حمل و نقل و سایر زیرساخت­ها مانند تأمین آب، تأمین برق، سیستم دفع فاضلاب و زباله و ارتباطات راه دور و عناصر سازمانی مشتمل بر ساختارهای سازمانی، مؤسسات بخش گردشگری، برنامه­ها و مؤسسات آموزشی، قوانین و مقررات مرتبط با گردشگری، سیاست­های سرمایه­گذاری، راهبردها و برنامه­های بازاریابی می­گردد.

در برنامه ریزی گردشگری، درست همانند یک سیستم توسعۀ عوامل مانند عوامل عرضه و تقاضا و عناصر فیزیکی و سازمانی بایستی به صورت منسجم در نظر گرفته گردد. اگر سیستم به صورتی منسجم ضمن توسعۀ متناسب کلیۀ اجزا برنامه ریزی گردد، آنگاه بسیار اثربخش­تر اقدام خواهد نمود و منافع مطلوب را حاصل خواهد نمود (WTO،20:1379).

[1] System Approach

[2] Uysal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف اصلی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور
  2. الویت­بندی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور

2-5-1) اهداف فرعی

  1. تعیین جایگاه شهر بوکان در مدل چرخه عمر باتلر؛
  2. شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری؛
  3. شناسایی فرصت­ها و تهدیدهای شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان  با فرمت ورد