متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

ارتباطات

منبع اطلاعات بایستی دارای ترکیبی از سه ویژگی تخصص ، قابلیت اعتماد و جذابیت باشد. تخصص هم به دانش و تجربه برقرارکننده ارتباط در خصوص موضوعی معین و هم به حدی که منبع یک ارتباط به خاطر داشتن مهارت های مرتبط قادر به اثبات ادعای خود ادراک می گردد ، تصریح دارد( کسل و همکاران[1] 2000). قابلیت اعتماد حدی می باشد که یک مخاطب معتبربودن ادعای برقرارکننده ارتباط را بر مبنای صداقت ، عدم جهت گیری و قابل قبول بودن منبع ادراک می کند( همان 2000).جذابیت به ظاهر فیزیکی منبع تصریح دارد. این عوامل در ترغیب گردشگران و تاثیرگذاری بر توجه ها مهم هستند( همان 2000). که جذابیت را می توان در متغیرهای ارتباطات تبیین داد.

عواملی وجود دارند که اندازه تاثیرگذاری تبلیغات شفاهی را افزایش می دهند( آرندت [2]1967)تبلیغات شفاهی در واقع گفت و گو در مورد محصولات و خدمات در میان افرادی می باشد که مستقل از شرکت عرضه شده محصول یا خدمت می باشند. این ارتباطات می تواند به صورت مکالمه دوطرفه بوده یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یکطرفه باشد. اما نکته اصلی این می باشد که آن گفتگوها در میان افرادی انجام می شود که تصور می گردد منافع اندکی از ترغیب دیگران به بهره گیری از محصول دارند و لذا مشوق خاصی برای ایجاد اعتماد به محصول یا خدمت وجود ندارد.اما هدف از بازاریابی تبلیغات شفاهی در گردشگری تشویق گردشگران به صحبت در مورد مقصد گردشگری با دیگران می باشد تا گردشگران بیشتری از آن مقصد دیدن نمایند. درک اعتبار پیام از جانب فرستنده بر نتایج آن مهم می باشد ، اما این که چگونه پیام انتقال یابد و ماهیت آن چگونه باشد نیز بسیار مهم می باشد.به گونه خاص، اندازه غنی بودن پیام مانند این که به چه وضوحی این پیام به تصویر کشیده شده می باشد، مانند این که از طریق اظهار داستان  انتقال یافته بر تبلیغات شفاهی اثر می گذارد. ارتباطات غیرکلامی ، مانند زبان بدن تأثیر مهمی را در پذیرش تبلیغات شفاهی بازی می کند(سونوی و همکاران 2008[3]).

عواملی وجود دارند که تاثیر ماهیت پیام را افزایش می دهند.به عنوان مثال وضوح پیام یکی از متغیرهای اصلی در بحث ماهیت پیام می باشد.که هیچ مطالعه ایی در زمینه اندازه تاثیرگذاری ماهیت پیام بر تبلیغات شفاهی انجام نشده می باشد.مطالعات نشان داده می باشد که پیام از چه طریقی به مخاطب انتقال می یابد و یا پیام چگونه روایت می گردد بر اندازه تاثیرگذاری اثر دارد.

که این ویژگی در حیطه ارتباطات کلامی و غیرکلامی دسته بندی می گردد.

طبق مطالعات وستبروک ارتباطات شفاهی از روابط بین شخصی تشکیل می گردد .گردشگران تمایل دارند از چهار منبع اطلاعات بیرونی هنگام برنامه ریزی سفرهای خود بهره گیری کنند : 1) بستگان ، دوستان و آشنایان 2) ادبیات خاص مقصد 3) رسانه ها و 4) مشاوران گردشگری.در طی کسب اطلاعات می باشد که بازاریابان می توانند بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان تاثیر بگذارند(گورسوی و مکلری[4]2004).احتمال واکنش مصرف کننده نسبت به پیشنهاد یک دوست ، همکار یا مشاور قابل اعتماد، بسیار بیشتر از واکنش او نسبت به یک پیام بازرگانی می باشد و این واکنش صرفا منحصر به جمع آوری اطلاعات نیست بلکه اغلب به خرید محصول می انجامد(سیلورمن 2001).مصرف کنندگان به اعتبار دوستان ، خانواده و آشنایان اعتماد می کنند زیرا این نظرات خالصانه و فاقد هرگونه تعصب و جهت گیری می باشد(پودوشن [5]2008). از موارد دیگر در ارتباطات میان فردی افراد خبره و رهبران عقیده  هستند .  رهبر عقیده یک کاربر فعال بوده که معنای پیام های رسانه ای را برای دیگران تعبیر و تفسیر می کند.آن ها سطوح بالایی از دانش عینی در مورد مقصد را دارا می باشند که نشات گرفته از علاقه مستمر آن ها به آن مقصد می باشد.دل مشغولی پایدار نسبت به مقصد منجر به تکرار تجربه بازدید می گردد. این امر دانش روزافزون و آشنایی بیشتر با مقصد را به ارمغان می آورد.از این رو سایرین از تصمیمات آن ها تقلید می کنند زیرا تصمیمات آن ها معتبرتر می باشد(وانگنگیم و باین[6]  2004).

[1] Cassel et al

[2] Arndt

[3]  Sweeney et al

[4] Gursoy and Mccolry

[5] Podoshen

[6] Wangengeim and Bayon

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف از مطالعه  حاضر ، مطالعه تاثیرات تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری می باشد. این تحیق در پی آن می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی مطلوب احتمال انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری را افزایش خواهد داد.نتیجه مورد انتظار از این پژوهش این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی نه تنها ارزش استنباط شده مقصد، ریسک ادراک شده و رضایت را تحت قرار می دهد  بلکه وفاداری ( تمایلات رفتاری) را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هم چنین این پژوهش به دنبال این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی به ویژه برای تامین کنندگان خدماتی مانند گردشگری که خدمات بسیار ناملموس و مبتنی بر تجربه را ارائه می دهند بسیار مهم می باشد.زیرا در صنعت گردشگری ، گردشگران اکثرا متکی به توصیه و سفارش سایر افرادی هستند که خدمات را تجربه کرده اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری  با فرمت ورد