دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان

اهمیت برنامه ریزی گردشگری

برنامه ریزی گردشگری در کلیه سطوح برای دست­یابی به توسعه و مدیریت موفق آن امری اساسی می باشد. تجربه بسیاری از نواحی گردشگری در جهان این امر را به اثبات رسانده می باشد که در بلند­مدت روش برنامه ریزی برای توسعه گردشگری می­تواند بدون ایجاد معضلات عمده منافعی را در برداشته و به حفظ رضایت بازار منجر گردد (سازمان جهانی جهانگردی،11:1379). برنامه ریزی گردشگری همچنان که اینسکیپ تصریح می­کند به علت های زیر برای یک مقصد ضروری می­باشد (اینسکیپ[1]، 17:1991-16).

گردشگری مدرن یک فعالیت جدید در بسیاری از نواحی می­باشد و بعضی از دولت­ها و بخش خصوصی تجربه اندکی در توسعه مناسب گردشگری دارند. یک طرح توسعه و برنامه ریزی گردشگری می­تواند به منزله­ی اصولی راهنما جهت توسعه این مناطق تلقی گردد.

گردشگری یک فعالیت چند بخشی و پراکنده می باشد که مشتمل بر سایر بخش­ها نظیر بخش تولید، مکان­های تاریخی، مکان­های تفریحی و فراغتی، تسهیلات و خدمات محلی گوناگون و حمل و نقل و سایر بخش­ها می­باشد. پس برنامه ریزی و هماهنگی در توسعه پروژه، برای اطمینان یافتن از توسعه منسجم تمامی این عناصر به مقصود ارائه خدمات به گردشگران و جامعه محلی ضروری می­باشد.

گردشگری منافع و مسائل اجتماعی فرهنگی گوناگونی ایجاد می­نماید. از برنامه ریزی می­توان برای بهینه­سازی منافع و کاهش معضلات بهره گیری نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصولاً توسعه جاذبه­ها، تسهیلات و زیرساخت­های گردشگری و روندهای گردشگران دارای اثرات مثبت و منفی بر محیط فیزیکی خواهد بود. برنامه ریزی دقیق، به مقصود تعیین نوع و سطح بهینه­ای از گردشگری که موجب تخریب محیط زیست نشده و به عنوان ابزاری جهت حصول به اهداف زیست ­محیطی مورد نیاز می­باشد.

برنامه ریزی به مقصود ایجاد و توسعه گردشگری پایدار می­تواند زمینه لازم را برای حفظ منابع طبیعی و فرهنگی به همراه داشته باشد.

از برنامه ریزی می­توان برای ارتقا و تجدید حیات شیوه­های گردشگری فعلی یا شیوه­های گردشگری که به گونه­ای نامناسب توسعه یافته­اند، بهره گیری نمود. همچنین از طریق فرایند برنامه ریزی می­توان نواحی جدید گردشگری را به گونه انعطاف­پذیر طراحی نمود.

توسعه گردشگری به منابع انسانی ماهر و شایسته­ای نیاز دارد که دوره­های آموزشی و کار ورزی مناسب را طی کرده باشند. برآوردن نیازهای نیروی انسانی به طرح­ریزی و برنامه ریزی دقیق و در بعضی موارد به تسهیلات آموزشی ویژه­ای نیاز دارد.

به مقصود توسعه کنترل شده­ی گردشگری، به ساختارهای سازمانی، استراتژی­های بازاریابی، برنامه­های ترویج، قوانین و مقررات و شاخص­های مالی نیاز می باشد که از طریق فرایند برنامه ریزی جامع و منسجم با برنامه­های توسعه و سیاست­های گردشگری متناسب شده باشند.

برنامه ریزی؛ مبنایی اصولی برای مرحله­بندی فرایند توسعه و مدیریت پروژه فراهم می­کند که برای سرمایه­گذاری در بخش­های عمومی و خصوصی مفید باشند.

3-2-2) رویکردهای برنامه ریزی گردشگری

یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی گردشگری، شناخت رویکردهای آن می­باشد. در این قسمت به تبیین مهم­ترین این رویکردها پرداخته می­گردد.

[1] Inskeep

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف اصلی

  1. شناسایی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور
    1. الویت­بندی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور

2-5-1) اهداف فرعی

  1. تعیین جایگاه شهر بوکان در مدل چرخه عمر باتلر؛
  2. شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری؛
  3. شناسایی فرصت­ها و تهدیدهای شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان  با فرمت ورد