دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران مورد مطالعه شهر اصفهان

رضایتمندی از میزبان

مولفه اصلی رضایتمندی از تعطیلات گردشگر، رضایتمندی از میزبان می­باشد. چنانچه به میزبانان به عنوان تامین کنندگان خدمات تصریح گردد؛ تامین کنندگان خدمات بخشی از تعطیلات گردشگر و اولین برقرارکننده تماس با گردشگر محسوب شده و در تمام مدت بازدید در تماس مستقیم با گردشگران قرار دارند. در نتیجه، رضایتمندی گردشگران از تامین کنندگان خدمات، رضایتمندی ازکل تعطیلات را تحت تاثیر قرار می­دهد. رضایتمندی از میزبانان می­تواند بازدیدهای بین المللی را افزایش داده و خریدهای مکرر از یک محصول گردشگری را موجب شده، مخارج گردشگر را بالا برده و مدت اقامت گردشگران را افزایش دهد (Yvette Reisinger & Turner, 2006). بر اساس نظریه­های مختلف درمورد بعد روانشناختی رضایتمندی (Pizam & Calantone, 1987)، رضایتمندی فقط از مناظر زیبا حاصل نمی­گردد بلکه شامل رفتارهایی می­گردد که با آن مواجه می­گردد، میهمان­نوازی جامعه میزبان به صورت تمایل آنها برای کمک، روابط دوستانه و رعایت ادب و تکریم، اطلاعاتی که می­گیرد و اندازه بهره­وری که از تامین نیازهایش حاصل می­گردد.

 

2-2-3- رضایت از تجربه

بر اساس پیزام و همکارانش (1978) رضایت گردشگر نتیجه مقایسه بین انتظارات از مقصد و تجربه کسب شده از همان مقصد تعریف می­گردد (Yvette Reisinger & Turner, 2006). طبق تعریف ارائه شده توسط کادوت و همکاران (1982) رضایتی که به مقایسه با تجارب بر حسب عملکرد تصریح می­کند، نسبتا قابل قبول بوده و مناسب می­باشد. زمانی که خدمتی مطابق با انتظار ارائه می­گردد، انتظارات فرد تایید می­گردد؛ اگر خدمت پایین تر از حد انتظار باشد، این تایید به صورت منفی و اگر خدمت ارائه شده بالاتر از حد انتظار باشد، تایید به صورت مثبت می باشد. به گونه اختصار، رضایت به گونه کلی نتیجه مقایسه بین انتظارات و تجارب، تفاوت بین انتظارات و عملکرد ادراک شده، و تناسب بین انتظارات گردشگر و ویژگی­های مقصد میزبان تلقی می­گردد (Truong & Foster, 2006). رضایت از تجربه ممکن می باشد تحت تاثیر عوامل زیادی باشد که خارج از کنترل مستقیم ارائه­کننده خدمت می باشد. این عوامل عبارتند از : حالت اجتماعی-روانشناختی که گردشگر به همراه خود به محل می­آورد (مانند حوصله، نیازها و خلق و خو)، رویدادهای تصادفی (مثل آب و هوا، تعاملات اجتماعی در یک گروه)، و ویژگی­های برنامه یا محل مورد بازدید. این مسئله با نظر کول، کرامپتون و ویلسون (2002) مطابقت دارد. طبق گفته آنها کیفیت تجربه، علاوه بر کیفیت عملکرد متاثر از یک سری عوامل دیگر می باشد. پس به نظر می­رسد ارتباط بین کیفیت عملکرد و رضایت از تجربه مهم باشد (Cathy H. C. Hsu, Les Killion, Graham Brown, Michael Gross, & Huang, 2008). رضایت به یک تبادل یا تجربه یک مصرف خاص مربوط می باشد (Patterson & Johnson, 1993). مطالعات گوناگون نشان داده­اند که دیدارهای مجدد از یک مقصد به سطوح بالاتر رضایت ارتباط دارند، زیرا این رضایت، گردشگران را تحریک می­کند تا دوباره از همان مقصد دیدار کنند (Yuoksel,2001). رضایت نسبت به تجربه های سفر بر وفاداری به مقصد تاثیر دارد. به گونه مثال، تجارب مثبت از خدمات، کالاها و دیگر منابع فراهم شده در مقاصد گردشگری منجر به بازدید و تبلیغات دهان به دهان (دوشاخص اصلی وفاداری به مقصد) می­گردد. تبلیغات دهان به دهان ناشی از بازدیدهای گذشته به عنوان موثرترین منبع اطلاعاتی و یکی از بیشترین منابع مورد جستجو برای گردشگران بالقوه محسوب می­گردد (C. G.-Q. Chi & Qu, 2008). اندازه رضایتی که گردشگران از تجربه دیدار خود کسب می­کنند، می­تواند بر تصمیمات بعدی و تمایلات رفتاری آینده آنان در زمینه دیدار مجدد از کشورمان تاثیر گذارد. تمایلاتی رفتاری که قضاوت دیدارکنندگان درمورد احتمال دیدار مجدد از همان مقصد یا تمایل به پیشنهاد دادن آن مقصد گردشگری به دیگران می­باشد (Chen & Tsai, 2007).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توسعه بینش عمیق­تری نسبت به انتظارات گردشگران چینی.
  • تحلیل ابعاد انتظارات گردشگران در حین ورود.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تحلیل ابعاد رضایت گردشگران در حال خروج.
  • بالابردن سطح دانش موجود از انتظارات گردشگران چینی، و بهره گیری از آن در برنامه ریزی و بازاریابی.
  • شناسایی و اولویت­بندی مهم­ترین انتظارات گردشگران چینی در دو مرحله قبل و پس از سفر.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران مورد مطالعه شهر اصفهان  با فرمت ورد