پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اثرات منفی سرمایه اجتماعی

بسیاری از محققان اظهار می کنند که  سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی اجتماعی مطلوب به نظر می رسد که بایستی تشویق شوند. همانطور که وولاک ( 1998، 158) اظهار می کند  بیشتر مباحث سرمایه اجتماعی  را  بی حد و حصر “خوب” می دانند. پس با این تفاصیل، اگر کمی اعتماد، مشارکت گروهی و همکاری چیز خوبی می باشد، نباید بیشتر از آن ، بهتر باشد؟

نویسندگان بسیاری اظهار کرده اند که سرمایه اجتماعی می تواند در بعضی موارد هزینه ها و مشکلاتی را به وجود آورد. دقیقا همانگونه که بهره گیری ازسرمایه های فیزیکی برای اهداف خوب یا بد اجتماعی، وابسته به شرایط و نوع بهره گیری کاربران آن دارد در مورد سرمایه اجتماعی نیز به همین گونه می باشد. جنبه های بالقوه منفی سرمایه اجتماعی عبارت اند از:

تاثیر منفی بر افراد خارج از گروه

در حالی که سرمایه اجتماعی در درون گروه عموماً منافعی را برای آن گروه به همراه دارد، مزایای آن برای کل جامعه وابسته به اهداف گروه می باشد. در بعضی موارد دستیابی به اهداف گروه ممکن می باشد به هزینه ی رفاه جامعه انجام گردد. همانگونه که استروم (2000و176-177) بیان نمود:

“گروه های گانگستر و مافیا از سرمایه اجتماعی به عنوان زیر بنایی برای ساختار سازمانی خود بهره گیری         می کنند. کارتل ها نیز برای اینکه بتوانند اقتصاد را تحت کنترل خود داشته باشند از سرمایه اجتماعی بهره گیری    می کنند”.

به علاوه بعضی از رفتار های درون گروه مانع از دستیابی سایر افراد خارج از گروه به فرصت ها و جایگاه ها   می گردد. بنابر گفته والدینگر[1](1995 ،557) ” همان روابط اجتماعی که سبب سهولت و کارایی تبادلات اقتصادی در بین افراد جامعه می گردد می تواند به عنوان سدی برای افراد خارج از این گروه اقدام کند.

اثرات منفی بر افراد درون گروه

مشارکت در یک گروه یا جامعه در اغلب موارد مستلزم یک انطباق و هماهنگی با گروه می باشد که خود سبب سلب آزادی های فردی می گردد. پورتز(1198) نظاره نمود که تمام ساکنان شهر ها و روستاهای کوچک همدیگر را   می شناسند و سطح کنترل اجتماعی در بین آنها بسیار زیاد می باشد که خود سبب محدود شدن آزادی های فردی می گردد و این دلیلی می باشد برای آنکه افراد جوان اغلب این مناطق را ترک می کنند.

وولاک (1998) بیان نمود که گروه های قوی اجتماعی با مجبور کردن افراد و جلوگیری از حضور آنها در شبکه های اجتماعی وسیع تر می توانند از پیشرفت های اقتصادی فردی جلوگیری کنند (کمیسیون بهره وری استرالیا، 2003)

[1] Waldinger

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش حاضر با هدف مطالعه سرمایه اجتماعی در روستای ابیانه و ارتباط آن باتوسعه پایدارگردشگری انجام می گیرد. امید می باشد این پژوهش با نشان دادن اهمیت سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه ، مقدمه‌ای برای بکارگیری موثر از سرمایه اجتماعی  و بهره مندی از مزایای آن در صنعت گردشگری کشور  باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه  با فرمت ورد