دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان

رویکردهای برنامه ریزی گردشگری

یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی گردشگری، شناخت رویکردهای آن می­باشد. در این قسمت به تبیین مهم­ترین این رویکردها پرداخته می­گردد.

1-3-2-2)رویکرد سیستمی[1]

در ادبیات گردشگری، رویکردهای سیستمی به مقصود درک بهتر اجزای گردشگری و عملکرد و ارتباط متقابل بین این اجزا پیشنهاد شده می باشد. یکی از اهداف غایی اتخاذ رویکرد سیستماتیک در مطالعات گردشگری ارائه بهترین انطباق بین اجزای عرضه و تقاضای گردشگری به مقصود توسعه موفقیت آمیز گردشگری می باشد (ازهری،1391).

به گونه کلی، رویکردهای سیستمی گردشگری مقصد- مبدأ و عملکرد سیستم گردشگری به مقصود توصیف گردشگری به عنوان یک سیستم به کار برده شده می باشد. این رویکرد می­تواند به عنوان یک چارچوب پایه­ای برای درک بهتر گردشگری مورد توجه قرار گیرد (لیپر، 1979). در سیستم گردشگری مقصد- مبدأ، گردشگری از دو منطقه یا جزء تشکیل شده می باشد: 1. منطقۀ مبدأ؛ به کشور یا منطقه­ای که گردشگران از آنجا سفر خود را شروع می­کنند، اطلاق می­گردد؛ 2. منطقۀ مقصد؛ به محل­هایی که توسط گردشگران دیدن می­گردد، تأکید دارد و شامل همه برنامه­ها و مکان­هایی می باشد که برای جذب دیدارکنندگان طراحی و مدیریت می­گردد (گان،1988). به گونه معمول، مبدأ به منبع تقاضای گردشگری تصریح دارد، تا جایی که مقصد به جنبه عرضه گردشگری مربوط می­گردد و کمک می­نماید تا جاذبه ویژه­ای به گردشگران ارائه گردد (یوسال[2]،1998). عملکردهای بازاریابی گردشگری بیشتر در مبدأ گردشگری هدایت می­شوند و برنامه ریزی و توسعه گردشگری در منطقه مقصد به اجرا در می­آید.

در زمینۀ مطالعه و تحلیل سیستم گردشگری دیدگاه­های فراوانی هست که دراین پژوهش به عمده­ترین آن­ها شامل دیدگاه سازمان جهانی جهانگردی (1379)، دیدگاه ماتیسون و وال (1982)، میل و موریسون (1985)، گان (1993)، لیپر (1990)، ادوارد اینسکیپ (1991)، ونهوف (2005)، پیرس (1995) و فورمیکا (2000) پرداخته شده می باشد.

[1] System Approach

[2] Uysal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف اصلی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور
  2. الویت­بندی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور

2-5-1) اهداف فرعی

  1. تعیین جایگاه شهر بوکان در مدل چرخه عمر باتلر؛
  2. شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری؛
  3. شناسایی فرصت­ها و تهدیدهای شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان  با فرمت ورد