آرایش ، زیبایی و مدل لباس

فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده در بازار تلفن همراه

فرآیند تصمیم گیری(انتخاب) مصرف کننده در بازار تلفن همراه اخیراً رشد ناگهانی  وشدید نفوذ واستفاده از تلفن همراه، توجه دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی را به خود جلب کرده است(مسعود و گوپتا[1]، 2003، پارک و یانگ[2]، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مجله اینترنتی بیست ستون

عصر ارتباطات باعث تغییر و به نوعی بهبود در سبک زندگی افراد و فرهنگ زندگی خانواده‌ها شده است. توسعه روزافزون شبکه‌های اینترنتی و امکان دسترسی آسان به اینترنت و همگانی شدن لوازم الکترونیکی و دستگاه‌های بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

انواع درگیری ذهنی

انواع درگیری ذهنی درگیری ذهنی را میتوان به انواعی چون درگیری تبلیغات، درگیری محصول و درگیری خرید تقسیم کرد. به طور کلی، دو نوع متفاوت درگیری وجود دارد که توسط مصر ف کنندگان تجربه میشود. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

انواع روش‌های لیزینگ

انواع روش‌های لیزینگ برخی از عمده روش‌های لیزینگ به شرح ذیل است: 2-3-3-1 لیزینگ عملیاتی (بهره‌برداری) در لیزینگ بهره‌برداری، دوره اولیه اجاره بسیار کوتاه‌تر از عمر مفید مورد انتظار دارایی است. بنابراین در پایان مدت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مشکلات زنجیره تامین

مشکلات زنجیره تامین در جهان تجارت مثالهای بیشماری از شرکتهایی که قادر نیستند به سطح تقاضایشان برسند و در نتیجه موجودیهای هزینه­بر و زیادی را متحمل می­شوند، وجود دارد. در این قسمت، ما به تشریح بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل