آموزشی

وقتی دوست مون ناراحته چیجوری با اون برخورد کنیم؟ 

  یکی از سخت ترین رقابتای دوستی اینه که نمی دونین وقتی دوست تون غمگینه، چیجوری با اون صحبت کنین. هرچقدر هم به این فرد نزدیک باشین، ممکنه در اینجور موقعیتایی ندانید باید چه جوری برخورد کنین. وقتی می ببینن یکی از دوستان عزیزتون غصه می خوره، خیلی طبیعیه که بخواهید هرکاری از دست تون […]

آموزشی

وقتی در یک راه شغلی مبهم پا می گذاریم چه اتفاقی میفته؟ 

  آدما موجودات عجیبی هستن. ما همیشه دوست داریم کارایی رو انجام بدیم که در انجام اونا مهارت داریم و کارای جدید – چه در محل کار و چه در زندگی اجتماعی – همیشه واسه مون سخت و طاقت فرسا هستن. تجربه کارای جدید و روبرو شدن با نا شناخته ها، همیشه ترسناکه و خیلی […]