پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درباره دادرسی عادلانه

ت به اعتبار شخصیت متقاضی 137گفتار اول-منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران 138گفتار دوم – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی 139مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع 140گفتار اول – منع دستور موقت به جهت […]

پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله حقوق با موضوع قانون استخدام کشوری

استخدامی در قوه قضائیه و نگاهی بر آنها و ابهامات موجود در قوانین استخدامی حاکم بر قوه قضائیه پرداخته خواهد شد.بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می […]

پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد تجارت الکترونیک

به مفاد ایجاب است .جوهر عقد در ارتباط و وابستگی دو اراده به یکدیگر است ،وگرنه ازجمع دو ایقاع مستقل مفهوم عقد تحقق نمی یابد. ضمنا شرایطی را برای قبول درنظر گرفته اند بدین توضیح که قبول بایستی مطلق وبدون قید و شرط باشد وگرنه خود ایجاب مستقلی محسوب می شود.همچنین بین ایجاب و قبول […]

پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله حقوق با موضوع مجلس شورای ملی

توسط مقامات ذی صلاح تصویب می گردند.اصل 138 قانون اساسی حق وضع آیین نامه را به هیات وزیران و وزیران در حدود وظایف آنها، اعطا می نمایدو با یک نگاه به مشروح مذاکرات در این خصوص در می یابیم که «… حکم اول این است که یک وقت قوانین می آیند و به دولت ماموریت […]

پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله حقوق با موضوع تعزیرات حکومتی

در اختیار شورای عالی قضائی که مسئول قوه قضائیه است، باشد.ب) در اصل 160 قانون اساسی وظایف وزیر دادگستری صریحاً ذکر شده و وزیردادگستری رابط میان قوه قضائیه وقوه مجریه و قوه مقننه است ومفاد آن این است که در اداره امور داخلی این قوه دخالت و مسئولیتی ندارد وکار او نظیر کاری است که […]

پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد تجارت الکترونیک

،عقد واقع می شود و فروشنده ملزم به تحویل کالا مطابق شرایط اعلامی می‌باشد . در فرض فرق باید توجه داشت که بر روی وب گاه ها لیست و مشخصات کالاها ، عرضه شده و کالاهای مختلف تبلیغ گردیده است ؛ با توجه به فناوری موجود می‌توان بر روی صفحات وب با هر کلیک روی […]

پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد ادله الکترونیکی

الکترونیکی ، تفاوت آن از اصطلاح «مبادله الکترونیکی » که درادبیات تجارت الکترونیکی بسیار رایج است معلوم می شود طبق تعریف قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا )آمریکا ،مبادله الکترونیکی عبارت است از «عمل یا مجموعه ای از اعمال حادث به صورت الکترونیکی بین دویا چند شخص در ارتباط با انجام امور مربوط به کسب و […]

پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله حقوق با موضوع مجلس خبرگان قانون اساسی

برعهده ی رئیس جمهور قرار می دهدو این موضوع مولد شبهه ای می گردد که رئیس دستگاه قضا باید برای انجام وظیفه مقرر در بند 1 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع نظر رئیس جمهور باشد و همواره باید از نظرات این مقام اجرایی تبعیت نماید و از ایشان کسب تکلیف نماید و […]

پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله حقوق با موضوع شوراهای حل اختلاف

که هنوز میزان قابل ملاحظه ای از حقوق «بنیادین» انگلستان، کامن لا است. در نتیجه، پیش از آنکه ایرادی مطرح شود به آن پاسخ داده شد به این معنا که حقوق انگلستان مانند گذشته تنها توسط قضات تدوین نمی گردد بلکه مجلس نیز درایجاد آن نقش موثر و قابل توجهی دارد. با توجه به آنچه […]

پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه رشته حقوق : حقوق مالکیت فکری

تجاری آنها استنکاف کرده یا حجم معاملات خود را با آنها کاهش دهند. چنانچه انجام این امر باعث اخلال در رقابت شود به موجب بند 2 بخش الف ماده 45 قانون فوق به عنوان عمل مخل رقابت محسوب شده و مراجع ذیصلاح با مترکبین این عمل باید برخورد قانونی نمایند. به موجب بند 3 بخش […]