پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان شناسایی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور

  عنوان کامل پایان نامه :  تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش، مسئولین و کارشناسان و افراد آگاه به مسائل ادامه مطلب…

By 92, ago