پایان نامه

پایان نامه بررسی الویت­بندی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور

  عنوان کامل پایان نامه :  تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان اهمیت برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی گردشگری در کلیه سطوح برای دست­یابی به توسعه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه طراحی الگوی ایجاد تکثیر رادیو تلویزیونی در ایران با توجه به الزامات سند چشم انداز نظام …

  عنوان کامل پایان نامه :  امکان سنجی و طراحی الگوی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران با در نظر داشتن الزامات سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی مقدمه در این بخش با در نظر ادامه مطلب…

By 92, ago