پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش الویت­بندی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور

  عنوان کامل پایان نامه :  تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان رویکردهای برنامه ریزی گردشگری یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی گردشگری، شناخت رویکردهای ادامه مطلب…

By 92, ago