پایان نامه ها و مقالات

"، ".

دانلود پایان نامه

که قدم ها در تو واله شد، ای آتش محبّت حق، چه آتشی که دل های عالمی تو را هیزم شد، ای قبله ی نا گریز، چه قبله ای که هر که روی در تو آورد، دمار از جانشین بر آوردی”( همان : ۱۴۱) .
********

بنیاد گرفته از آیات زیر به روش الهامی است:
۱- آیه ی شریفه ی ۲۷ از سوره مبارکه یالرّحمن: “وَ یَبقی وَجهُ رَبِّکَ ذوالجلالِ والاِکرام “.
ترجمه: “و تنها خداوند تو صاحب شکوه و بزرگواری پیوسته جاوید وباقی می ماند”.
۲-آیه ی شریفه ی ۱۰ از سوره ی مبارکه ی دهر : ” اِناّ نُخافُ مِن رَبِّنا یوماً عَبُوساً قَمطَرِیرًا ” .
ترجمه: ” ما از خدای خود آن روز می ترسیم که سخت و هولنا ک است “.
۳-آیه ی شریفه ی ۱۰ از سوره مبارکه قیامت : ” یَقولُ الاِنسانُ یَؤمَئِذٍ اَینَ المَفرُّ ” .
ترجمه :” آدم می گوید: گریزگاه کجا است “.
********
۳۸-“الهی، در الهیّت یکتایی،ودر احدیّت بی همتایی،ودر ذات و صفات از خلق جدایی،متّصف به بهایی ،مایه ی هر بی نوا و پناه هر گدایی ،همه راخدایی،تا دوست که رایی” (همان: ۳۹ ) .
********
بنیان گرفته از آیات زیر به روش گزارشی و الهامی است :
۱-بخشی از آیه ی شریفه ی ۵۲ از سوره ی مبارکه ی ابراهیم:”…وَلِیَعلَموا اَنََّما هُوَ اِلهٌ واحِدٌ…”.
ترجمه :” …و بدانند خدا خدای ِیکتا و یگانه است…”.
۲-آیه ی شریفه ی ۱تا۴ از سوره ی مبارکه ی توحید : “قُل هُوَاللهُ اَحَدٌ(۱)اللهُ الصَّمَدُ(۲) لَم یَلِدولَم یولَد(۳) و لَم یَکُن لَهُ کُفُواً احدٌ(۴)”.
ترجمه: “بگو(ای محمّد)که اوست خدای یگانه(۱).خداوند بارخدای همه ی خدایان است(۲).نزاده ونزادند او را(نه از چیز و نه از کس)(۳).و نبوده ونیست او را همتا(نه در خور ذات و نه در خور صفات)(۴)”.
۳-بخشی از آیه ی شریفه ی ۴۰ از سوره ی مبارکه ی انفال: “… فَاعلَموا انَّ اللهَ مَولیکُم نِعمَ المَولی وَ نِعمَ النَّصیرُ”.
ترجمه:”…پس بدانید که خداوند یار شماست و چه خوب یار و چه نیکو مددکار و یاوری است”.
۴-آیه ی شریفه ی۳از سوره ی مبارکه ناس: “اِلهِ النّاس”.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مهارت اجتماعی، رفتارهای اخلاقی

دیدگاهتان را بنویسید