آرایش ، زیبایی و مدل لباس

ابعاد مختلف رهبری تحول آفرین

دانلود پایان نامه

ابعاد رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین برای عملی شدن به چهار مولفه یا عامل که به عنوان عناصر تشکیل دهنده این نظریه نیز شناخته شده اند نیاز دارد. این عوامل عبارتند از:

1- نفوذ آرمانی[1] : در این حالت فرد خصوصیات رهبر کاریزماتیک را دارد، مورد اعتماد و تحسین زیردستان است؛ زیردستان او را به عنوان یک الگو و مدل می شناسند و سعی می کنند که همانند او شوند.

2- انگیزش الهام بخش[2] : رهبر کارکنان را ترغیب می کند تا به هدف و قابل دستیابی بودن آن با تلاش، باور پیدا کنند. این افراد معمولا نسبت به آینده و قابل دسترس بودن اهداف خوشبین هستند.

3- ترغیب ذهنی[3] : رهبر به صورت ذهنی کارکنان را بر می انگیزد. این رهبران پیروانشان را ترغیب می کنندکه در مسائل، خلاقانه برخورد کنند و فروض بدیهی را مورد سوال قرار دهند. آنان پیروان را ترغیب می کنند که مشکلات را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و تکنیک های حل مسئله ای نو آورانه را پیدا کنند.

4- ملاحظات فردی[4] : رهبر نیازهای اساسی زیر دستان را برآورده می کند. این رهبران نیازهای اشخاص را تشخیص می دهند و به آن ها کمک می کنند تا مهارت هایی را که برای رسیدن به هدف مشخص لازم دارند پرورش دهند. این رهبران ممکن است زمان قابل ملاحظه ای صرف پرورش دادن، آموزش و تعلیم کنند( اسپکتور و همکاران،2004).

رفتارهای رهبری تحول آفرین شامل: رهبری ارتباطات، رهبری اعتماد، رهبری توجه(احترام)، رهبری خلاق است.

1 .Idealized influence

2 . In spirational motivation

3 . In tellectuaul stimulation

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پیچ و رولپلاک با طناب

1 . Individual  consideration