آرایش ، زیبایی و مدل لباس

بررسی انواع روش های تامین مالی در ورزش

دانلود پایان نامه

تامین مای در ورزش بر اساس یافته های آقای استوارد[1] در سال 2007 به دو دسته ی 1- سرمایه ایی2- بازگشتی تقسیم می گردد در ادامه به توضیح هریک از این موارد بعلاوه بخش های مختلف آن خواهیم پرداخت.

2-18-1-  تامین مالی سرمایه ای

تامین مالی سرمایه پولی است که سرمایه را از دارایی ها تامین می کند و می تواد از منابع زیر ایجاد شود:

2-18-1-1- بخشش های(هدایا) دولت[2]

که ممکن است مرکزی[3] ، ایالتی[4] یا محلی[5] باشد. تامین مالی ممکن است تحت شرایط خاصی ایجاد شود مثل تطابق با الزامات سیاسی خاص یا فعالیت درون چارچوب قانونی.

2-18-1-2-وام ها و قرض ها[6]

که ممکن است کوتاه مدت باشند.( تا یک سال ) یا بلند مدت باشند( تا 20 سال) وام ها یاقرض ها ممکن است به عنوان تامین مالی بدهی[7] شناخته شود. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که آن پول نقد آماده ایی را برای سرمایه گذاری بر روی تسهیلات فراهم می کند و درآمدی برای تولیدکردن دارایی هاست. از طرفی دیگر ، آن ممکن است بار بهره [8]را موجب شود. و ممکن نیست همیشه درآمد زایی داشته باشد.

 

2-18-1-3- انتشار سهام جدید[9]

یا یک شناوری عمومی[10] که به عنوان تامین مالی صاحبان سهام [11]شناخته می شود.برعکس قرض گرفتن پرداخت بار بهره یا بازپرداخت اصل پول را به قرض دهند تحمیل نمی کند. به هر حال ، کنترل را به سهامدار تحویل می دهد و یک انتظاری وجود دارد که یک سودی باید پرداخت شود.

 

2-18-1-4- درآمدهای تقسیم نشده ( د رآمدهای نگهداری شده ) [12]

پولی است که دومرتبه سرمایه گذاری در سازمان ورزشی شده است. نکته ای که باید به آن توجه کرداین است که پرداخت بهره ای ندارد و کنترل در زمانی که سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد، حفظ می شود. برای سازمان های ورزشی غیر انتفاعی[13] ، نگهداری درآمدها واجب و ضروری است، ازآنجایی که آن یک الزام قانونی است.

 

2-18-2- تامین مالی بازگشتی [14]

شامل پولی است که فعالیت های روزانه را تامین مالی می کند. که از منابع متعددی می آید که وابسته به نوع سازمان ورزشی است.

2-18-2-1- حق عضویت[15]

که ممکن است جوان بالغ[16] ، عضو پیوسته[17] ، فامیل یا دسته بندی های مشابه باشد. نکته ای که اینجا باید به آن توجه کرد این است که آنها اغلب صادقانه خویشاوند پایدار محسوب می شوند و بنابراین یک منبع نقد فوری محسوب می شوند. اعضا همچنین یک عملکرد بازاریابی را بوسیله ی ایجاد کردن یک پایگاه مشتری مرکزی[18] ارائه می کنند.

2-18-2-2- هزینه ی ورود تماشاچیان[19]

شامل دسته هایی از جوانان بالغ ، فامیلان ، گروه های خاص ، حق بیمه [20]، می شود. نکته ای که باید به آن توجه کرد، زمانیکه درجه ی بالایی از انعطاف وجود دارد، بدلیل تغییر الگوی حضور[21] و تفاوت هایی در برنامه های بازی ها مجبور می شویم تنوع زیادی هم وجود داشته باشد.

 

2-18-2-3- تسهیلات شرکتی[22]

شامل صندوق ها[23] و میزبانی ها(مهمانوازی)[24].نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که سرمایه زیادی نیاز است اما نقاط قوتی وجود دارد که ارتباطات تجاری ایجاد می شود و می تواندحق اجاره ایی بیمه[25] هزینه شده باشد.

 

2-18-2-4- حق الزحمه ی بازیکنان [26]و هزینه هایی شامل حق وردی ها[27] ( ورودی ها ) ، اجاره ی تجهیزات[28]

نکته ای که باید به آن توجه شود این است که درآمد وابسته به تقاضا است و کاربر به خاطر تجربه اجرت می گیرد.

2-18-2-5- اقدامات افزایش سرمایه ایی خاص [29]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پویایی اکسیژن مصرفی((VO2 Kinetic

از دیگر منابع تامین مالی بازگشتی است که ممکن است شامل حراج[30] ، فروش چیزها ی بی اهمیت و…باشد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که بار بر روی کارمند و اعضایی است که ترتیباتی می دهند و به امور رسیدگی می کنند.به هر حال ، این دسته از وقایع ممکن است از طریق بالابردن نرخ اجناس[31] درآمد زا و سودآور باشد.

2-18-2-6- لاتاری و قمار[32]

مثل بخت آزمایی، شراب خواری، ماشین های قمار و…نکته ی مهم این است که اجازه نیاز است و اغلب الزام است. حاشیه سود پایین است و رقابت سخت از دیگر طرف های دعاوی وجود دارد.

 

2-18-2-7- تجارت [33]

مثل خاطرات [34]، شال گردن ، تی شرت ها ، ژاکت ها ، تجهیزات  چاپ[35] . نکته ی مهم این است در حالیکه می تواند یک افزایش کوتاه مدتی بر درآمد داشته باشد آن می تواند غیر مسطح[36] همراه با افت[37]  در زمینه ی موفقیت باشد.

 

2-18-2-8- حامیان مالی و پشت نویسی [38]

از دیگر منابع خوب هستند که ممکن شامل اسم شب ها ، شرکا، نشان ها ، پشت نویسی محصولات، معاملات مخالف  باشد. به هر حال ممکن است سازمان کنترل خود را از دست بدهد و وابسته به درآمد حامیان مالی باشد و بوسیله  ی تقاضا های شرکا متفاوت است.

 

2-18-2-9-کترینگ [39]

ممکن ست شامل غذا ها یا نوشیدنی هایی می شود که همان جا سرو می شود و یا برده می شود. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که آن کاربر[40] است اما به خاطر اینکه یک محیط غیر رقابتی ارائه می کند، حاشیه سود بالایی را حفظ خواهدکرد.

 

2-18-2-10- حق پخش رسانه[41]

مثل تلویزیون و رادیو و اخیرا بیشتر اینترنت و حق  جریان تلفن[42] همراه است. نکته ایی که باید توجه شود این است که آن را به بر ورزش های  حرفه ای بر مبنای شنوندگان زیاد متمرکز شود و ممکن است با بیشتر موسسات ورزشی و باشگاه ها غیر مرتبط باشد.در همین زمان  آن ممکن است منبع درآمدی بزرگ و منحصر به فردی برای لیگ های ورزشی حرفه ای باشد.

2-18-2-11- درآمد سرمایه ای[43]

مثل بهره بدست آمده و سودهای سهام : به هر حال نکته این است که قیمت های سهام می تواند در کوتاه مدت تغییر کند، و زیان می تواند به خاطر سطح ریسک ایجاد شود . بعلاوه نرخ سود ممکن است پایین باشد.

 

2-18-2-12- بخشش های دولت[44]  

ممکن مرکزی ، یا ایالتی یا محلی باشد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اغلب در ورزش های مختلف متفاوت است و سال به سال متفاوت است و مثل بودجه ی سرمایه ایی دولت باید شرایط خاص ایجاد شود. (استوارد[45]،2007 : 25-20)

[1] Steward

[2] Government grants

[3]federal

[4] state

[5] local

[6] Loans and borrowings

[7] debt finance

[8]Interest burden

[9] New share issue

[10] public float

[11] equity finance

[12] Retained earnings

[13] Non- profit

[14] recurrent funding

[15] Membership fees

[16] full adult

[17] associate

[18]Core customer base

[19] Spectator admission charge

[20] premium

[21]changing attendance patterns

[22]Corporate facilities

[23]boxes

[24]hospitality

[25]premium rental

[26] Player fees

[27]entry fees

[28]Equipment hire

[29]Special fundraising efforts

[30] auction

[31] markups

[32] Lotteries and gaming

[33]Merchandising

[34] memorabilia

[35] Autographed equipment

[36] plateau out

[37] fall

[38]endorsement

[39]Catering

[40]labor intensive

[41] Broadcasting rights

[42] mobile phone streaming rights

[43] Investment income

[44] Government grants

[45] Steward