متن کامل – بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب …

دانلود تحقیق و پایان نامه

حوزه تجربی پیام فرست
(شکل ۲-۲ ) – مدل ارتباطات
منبع : فرهنگی ، ۱۳۷۴ : ۶۲
۴۳
۲-۱۱ . چگونه تأثیر مهارتهای ارتباطی را ارزیابی کنیم ؟
آنچه اولین تعریف از موثربودن مهارتهای ارتباطی را شکل می دهد وقتی است که پیام شخصی به دیگری منتقل شود و یکی از پیامدهایی است که در پنج مورد قابل بررسی می باشد :
۲-۱۱-۱ . درک [۵۱]
عبارت است از « دریافت صحیح محتوای محرک[۵۲] مورد نظر » اولین مشکلی که در یک فراگرد ارتباطی حاصل می شود این است که محتوای پیام به درستی درک نمی شود .
در چارچوب سازمانی، درک صحیح از پیام یکی از مهمترین پیامدهای فراگرد ارتباطی در نظر گرفته می شود. طبیعی است کارکنان به درستی نمی توانند کار خود را انجام دهند و به خواسته های مدیریت و یا سازمان پاسخ دهند، مگر آنکه بدانند از آنان چه انتظاری می رود و چه باید انجام دهند. برای به سامان رساندن این مهم باید مفاهیم مورد نظر را درک کرد . این درک فقط از زبان و دستور مستقیم رئیس و مدیر بلافصل نیست ، بلکه از راههای دیگر، مثلاً یادداشتها و پیامهای کسی که بین دفاتر و ادارات و قسمتها رد و بدل می شود و نیز از طریق ارتباطات غیرکلامی و گردش اطلاعات و رویه ها و خط مشی ها حاصل شدنی است. ( کریتنر ، فرهنگی و دیگران ، ۴۰،۸۴)
۲-۱۱-۲٫ لذت یا مسرت
هدف اساسی مکتب « تحلیل مراوده ای » یا « تحلیل تعاملی »[۵۳] در ارتباطات این است که ارتباط برای ایجاد شرایط مناسب تر زیستن با هم و زندگی بهتر است. بسیاری از روابط ساده و کوتاه زندگی ما با « سلام » و حال شما چطور است؟ و غیره در شمار این ارتباطند و این هدف را دارند که بتوانیم رابطه بهتری با دیگران داشته باشیم و زندگی خوشتری را با آنها پایه گذاری کنیم.
درجه ای که ما ارتباطات را لذت بخش می دانیم کاملاً بستگی به احساسی دارد که ما از فرد مقابل خود داریم . کسب لذت یا مسرت از طریق مهارتهای ارتباطی، تنها در مورد ارتباطات میان فردی و چهره به چهره[۵۴] مصداق پیدا نمی کند، بلکه در ارتباطات عمومی یا «توده گیر»[۵۵] نیزمورد توجه است.
گردهمایی های حرفه ای مدیران، اعضا یا گروه وکلا ، پزشکان و مهندسان و غیره. علاوه بر هدفهای حرفه ای ممکن است جنبه تفریحی و کسب مسرت نیز پیدا کند.
۴۴
مدیران زیادی اظهار کرده اند که تنها گردهمایی را برای استماع سخنرانی و گزارش فعالیتها دوست ندارند، بلکه با دیدن دیگران و صرف شام با آنان لذت زیادی برای مدیران حاصل می شود. تعداد زیادی از ارتباطات غیررسمی[۵۶] در سازمانها، که از طریق صرف ناهار اعضاء با یکدیگر، پیک نیک های سازمانی و غیره نیز در شمار چنین موردی قابل احتساب است. (همان : ۴۲-۴۱ )
۲-۱۱-۳ . گسترش روابط
اثر بخشی عمومی ارتباطی، نیازمند فضای روانی مثبت و قابل اتکا و اعتماد می باشد. عامل اولیه شکست یک فراگرد ارتباطی، عدم درک صحیح از محتوای پیام است. عامل دیگری که به شکست مهارتهای ارتباطی می انجامد دشواریهایی است که در روابط انسانها پدید می آیند و خود نتیجه سوء تفاهم هایی هستند که گاه پیش می آیند . ( همان :۴۴- ۴۳ )
۲-۱۱-۴ . کنش یا عمل
بی شک یکی از اهداف ارتباطات جمعی برانگیختن مخاطبان به عمل است . چه این وادار کردن عده ای کدبانو به مصرف پودر رختشویی خاص می باشد و یا شرکت در انتخابات مربوط به مجلس شورای اسلامی را توجیه می کند. انجام عمل از طرف شخص مقابل، شاید یکی از دشوارترین وظایف ارتباط باشد. در چارچوب ارتباطات سازمانی و ارتباطات جمعی دشواریهای انجام عمل یا کنش، توسط دریافت کننده پیام به مراتب سخت تر و پیچیده تر است. بخشنامه تند و تهدید کننده یک مدیر کارخانه، در مورد غیبت و یا تأخیر ورود، ممکن است درست اثر معکوس بگذارد و موجب غیبت بیشتر و یا تأخیر ورود بیشتر، توسط کارکنان شود یا آنان را برآن دارد که در نظام تولید اخلال ایجاد کنند . ( همان :۴۶-۴۵)
۲-۱۲ . مهارتهای ارتباطی و ایفای نقش در افراد
یکی از مهمترین ارتباطاتی که کارکنان در آن درگیر می شوند ارسال و دریافت پیام درخصوص انتظاراتی است که از نقش وجود دارد .
نقش مجموعه ای از فعالیتهای مورد انتظار از شخصی است که پست سازمانی مشخصی را در یک اداره، گروه یا سازمان برعهده دارد. در سطح سازمانی، مسأله کلیدی در استقرار رسالت و فرهنگ متحدالشکل، برقراری ارتباط درخصوص تفهیم اشتراک در نقش گرایی برای تمام اعضای سازمان است.
۴۵
وقتی که انتقال پیام درخصوص انتظارات نقش به وسیله موانع ارتباطی خدشه وارد شود، ابهام و تضاد در نقش ممکن است رخ دهد. این پویایی نقش درخور توجه است زیرا معلوم می کند که چرا هر کارمندی باید در زمینه مهارتهای ارتباطی بین اشخاص، سخت کوشش کند. ( همان : ۲۶۵ )

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است