سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با …

دانلود تحقیق و پایان نامه

انسان دیگر پیچ و مهره قلمداد نمی شود که زر و زور و بازاری ندارد تنها راه پذیرش دیگران به عنوان انسانی عقلانی با احساسات انسانی و مهارتهای ارتباطی است. اقدام به اندیشه و احساس او، ارائه اطلاعات صحیح و صادقانه، اقناع و جلب مشارکت افراد موجب بالندگی فرد و سازمان می شود. از مهم‌ترین مهارتها در فرآیند کسب و کار، مهارتهای ارتباطی و فعالیت های تشویقی و ترغیبی است. ارتباطات واژه گسترده ای است که به صورت برنامه ریزی شده و یا برنامه ریزی نشده اتفاق می افتد. شرکتها نیاز به نوکردن مجموعه خود و ثبات کارکنان، تسهیلات و فعالیتهای جهت عرضه معنی نام تجاری شرکت، قبول آن به مخاطبین مختلف دارند. نیازهای مشتری با شدت و سرعت هر چه تمام تر در حال تغییر است و فقط با نظام ارتباطی صحیح می توان به موقع در قبال تغییر واکنش مفید نشان داد و پاسخ گویی صحیح به این تغییرات محیطی، رمز ماندگاری و ادامه حیات سازمان هاست. اگر سازمانی به بقای خویش در سرزمینی می اندیشد باید فراتر از فلسفه وجودی خود را ببیند. به مثابه یک شهروند باید نسبت به سرنوشت محیط احساس مسئولیت کند. به پاکی آب و هوا بی اندیشد و نسبت به گسترش امکانات شهری همت کند والا بیگانه ای در وطن خواهد بود و سوء ظن آحاد جامعه را برخواهد انگیخت.
سوءظنی که استمرار حیات سازمان ها را به خطر خواهد انداخت. این تفاوتها و نیازها وقتی اهمیت دو چندان پیدا می کند که ما وظیفه تعامل یا تناقضات و پاسخ گویی به نیازها را بر عهده می گیریم و این انسانهای متمایز در جایگاه مشتریان ما قرار می گیرند .
کارگزار ارتباطی باید اصل اولیه را بپذیرد که هر انسانی شخصیتی منحصر به فرد دارد و علائق، خواست ها و تمایلات خاص خود را داراست.
۸۶
دومین اصل این است که کارگزار ارتباطی باید به سرعت و دقت شخصیت مخاطب خود را بشناسد، فرهنگ او چیست؟، از چه چیزی خوشش می آید؟، از چه چیزی متنفر است؟، دوست و دشمن او کیست؟ و چه چیزی برای او برانگیزاننده و چه عاملی برای او بازدارنده است ؟
طبیعتاً مهارتهای ارتباطی زمانی می تواند پایدار باشد که سود متقابل در آن باشد یعنی هر دو طرف در استمرار این فرآیند احساس آرامش، امنیت رشد و برنده شدن داشته باشد .
در مجموع دوستی های پایدار و موفق، روابط خانوادگی گرم و موفقیت های تحصیلی و شغلی و در نهایت جذب مشتری به مهارت های ارتباطی ما بستگی دارد به طوری که زیر بنا و شالوده موفقیت در جذب مشتری برقراری ارتباط مناسب است .
۲-۴۴ . خصوصیات شخصیتی مهم و موثر بر رفتار کارکنان در سازمان
سؤالی که مطرح می شود این است که بحث پیرامون شخصیت چه ارتباطی با مهارتهای ارتباطی افراد در سازمان دارد؟ به عبارت دیگر آیا مطالعه و بحث شخصیت به ما در درک مسایل رفتاری افراد در سازمان و مهارتهای ارتباطی کارکنان با ارباب رجوع کمک می کند؟ با اندکی تأمل خواهیم دید که جواب مثبت است. مطالعات متعدد نشان داده است که شخصیت افراد تا حد بسیار زیادی برگزینش عملکردها، غیبتها، استخدام، چگونگی ارتباط برقرارکردن با مشتری، نقش کارکنان و… تأثیر بسزایی دارد .(مشبکی،۱۳۸۵: ١٢۴)
دراینجا بطورخلاصه به معرفی خصوصیات شخصیتی می پردازیم که پیش بینی کننده های قدرتمندی برای رفتار افراد درسازمانها هستند این صفات توانایی توضیح و پیش بینی رفتار کارمندان را دارند .
۲-۴۴-۱ . کانون کنترل
برخی افراد معتقدند که برسرنوشت خودشان مسلط اند. برخی دیگر خود را اسیر سرنوشت می بینند و معتقدند آنچه در زندگی شان اتفاق می افتد به علت شانس یا اقبال است. گروه اول معتقدند سرنوشت خود را خود کنترل می کنند و دارای کانون کنترل درونی (درونگرا) هستند در حالی که گروه دوم، آنهائیکه زندگی را تحت کنترل عوامل بیرونی می بینند دارای کانون کنترل بیرونی( برون گرا ) می باشند. درک و احساس یک شخص از منشاء سرنوشت خود کانون کنترل نامیده می شود. تحقیقات نشان می دهد افرادی که امتیاز بالایی در برون گرایی کسب کرده اند کمتر از شغلشان راضی اند میزان غیبت بالاتری نیز دارند و با کار نیز احساس بیگانگی می کنند و این در حالی است که افرد درونگرا کمتر با کارشان درگیرند .
۸۷
چرا برونگراها ناراضی ترند؟ چون آنها در می یابند روی نتایج سازمانی که برایشان مهم است کنترل کمی دارند. در مقایسه با برون گراها، درون گراها در مواجهه با موقعیتی مشابه نتایج سازمان را به فعالیت های خودشان نسبت می دهند. اگر موقعیت نامطلوب باشد، آنها معتقدند که باید خودشان و نه دیگران را سرزنش کنند. هم چنین احتمال ترک شغل در افراد ناراضی درون گرا بیشتر است .
اثر کانون کنترل روی غیبت جالب است. افراد درون گرا معتقدند که اساساً سلامتی از طریق عادتهای مناسب، تحت کنترل خود فرد است. بنابراین آنها در برابر سلامتی شان احساس مسئولیت بیشتری می کنند و دارای عادت های سالم تری هستند. در نتیجه شیوع بیماری و غیبت در آنها کمتر است. عموماً افراد درون گرا کارشان را بهتر انجام می دهند. آنها قبل ازتصمیم گیری ، به طور فعال به دنبال کسب اطلاعات هستند، در نتیجه شیوع بیماری و غیبت در آنها کمتر است.
برای رسیدن به اهدافشان انگیزه بیشتری دارند و تلاش زیادی برای کنترل روی محیط شان انجام می دهند . اما افراد برون گرا مطیع تر هستند، تمایل دارند از دستورات پیروی کنند . افراد درون گرا وظایف پیچیده و حساس (شامل شغلهای مدیریتی و حرفه ای) را بهتر انجام می دهند که نیازمند یادگیری و پردازش اطلاعات پیچیده است، به علاوه افراد درون گرا، برای شغل هایی که نیاز به ابتکار و استقلال عمل دارند مناسب تر هستند. برای مثال تقریباً همه فروشندگان موفق (برون گرا) هستند، زیرا اگر شما معتقد نباشید که به طور موثر می توانید روی خروجی ها تأثیر بگذارید موفقیت در فروش تا حدی مشکل می شود. در مقابل افراد برون گرا کارهای ساختار یافته و روتینی را که به اطاعت از دستورات دیگران بستگی دارد، به خوبی انجام می دهند .
۲-۴۴-۲ . ماکیاولییسم
خصوصیات شخصیتی ماکیاولییسم براساس نظریه نیکلوماکیاولی، کسی که در قرن شانزدهم مطالبی را در مورد چگونگی کسب و استفاده از قدرت نوشت مطرح شد. در ماکیاولییسم، فرد با میزان بالایی از این ویژگی عمل گرا است و فاصله احساسی اش را حفظ می کند و معتقد است که هدف وسیله را توجیح می کند .
شخصیت قوی در ماکیاولیسم ماهرتر است، بیشتر برنده می شود و کمتر مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد و نسبت به شخصیتهای ضعیف در ماکیاولییسم کنترل بیشتری روی دیگران دارد، نتایج رفتاری شخصیت های قوی زمانی پیشرفت می کنند که :
۱- تعامل آنها با دیگران بیشتر به صورت رو در رو انجام می شود تا غیرمستقیم .
۲- شرایط کمترین قواعد و قوانین را داراست، بنابر این آزادی بیشتری برای نوآوری دارند .
۳- عناصر احساسی نامربوط به پیروزی، افراد ضعیف در ماکیاولییسم را دچار آشفتگی می کند.
۸۸
آیا می توان نتیجه گرفت که شخصیت های قوی ماکیاولییسم کارکنان خوبی هستند ؟ پاسخ به نوع شغل و اینکه آیا در ارزیابی عملکرد به تعهدات اخلاقی هم توجه می شود یا نه بستگی دارد. در مشاغلی که به مهارتهای چانه زنی نیاز دارد ( مانند مذاکره کننده ) و یا مشاغلی که پاداشهای کلامی را برای برنده شدن ارائه می کند (مانند کمیسیون فروش)، شخصیتهای قوی ماکیاولییسم می توانند بهره ور و مفید باشند. اما اگر هدف نتواند وسیله را توجیه کند، یا استاندارد معینی برای رفتار وجود داشته باشد، توانایی ما برای پیش بینی رفتار شخصیت های قوی ماکیاولییسم جداً محدود خواهد بود.
۲-۴۴-۳ . عزت نفس
افراد در میزان علاقه یا عدم علاقه نسبت به خودشان متفاوتند. این خصیصه عزت نفس نامیده می شود. تحقیقات نشان می دهد، عزت نفس مستقیماً با انتظار موفقیت وابستگی دارد. افراد دارای عزت نفس بالا اطمینان دارند که از توانایی لازم برای موفقیت شغلی برخوردار هستند. در انتخاب شغل ریسک پذیری بیشتری دارند و احتمالاً مشاغل غیرمعمول تری نسبت به افراد دارای عزت نفس پائین انتخاب می کنند . افرادی که از عزت نفس کافی برخوردار نیستند در برابر اثرات خارجی آسیب پذیرترند. این افراد نیازمند دریافت نظریه مثبت دیگران هستند و تمایل دارند تا خود را با عقاید و رفتارهای کسانی که از نظر آنها قابل احترام هستند منطبق کنند. در جایگاه مدیریتی، افراد با عزت نفس پایین علاقه دارند دیگران از آنها راضی باشند. بنابراین با احتمال کمی مواضع غیرمردمی اتخاذ می کنند .
۲-۴۴-۴ . خود کنترلی
خود کنترلی به معنی توانایی فرد در جهت سازگاری رفتار با عوامل موقعیتی خارجی است. افرادی که از خود کنترلی بالا برخوردار هستند بهتر می توانند رفتارشان را با عوامل موقعیتی خارجی تطبیق دهند. آنها نسبت به علائم بیرونی حساس هستند و می توانند در شرایط مختلف به گونه ای متفاوت رفتار کنند . این افراد می توانند با تعارض بین چهره عمومی و شخصیت اصلی خودشان کنار بیایند. افرادی که از خود کنترلی کمتری برخوردار هستند نمی توانند به راحتی نقاب به چهره بزنند. آنان تمایل دارند خلق و خو و نگرش های حقیقی خود را در هر شرایطی نشان دهند به همین دلیل هماهنگی رفتاری زیادی بین آنچه هستند و آنچه انجام می دهند وجود دارد .
کارکنان با خود کنترلی بالا دوست دارند در مشاغل متغیر (سیال) قرار بگیرند و ترفیع های بیشتری دریافت کنند. (هم در داخل سازمان و هم در خارج آن) و جائی که نیازمند ایفای نقش های چند گانه و متناقض هستند موفق تر خواهند بود. افراد خود کنترل می توانند در برابر مخاطبان مختلف چهره متفاوتی، از خود به نمایش گذارند .
۸۹
۲-۴۴-۵ . ریسک پذیری
افراد در میزان اشتیاقشان برای استفاده از شانس ها متفاوتند. تمایل به انجام یا اجتناب از ریسک بر مدت زمان لازم برای تصمیم گیری یک کارمند و میزان اطلاعاتی که او قبل از اتخاذ تصمیم نیاز دارد تأثیر می گذارد در حالی که معمولاً مدیران سازمانها از ریسک کردن بیزارند هنوز تفاوتهای فردی در این زمینه وجود دارد. در نتیجه شناخت این تفاوتها و میزان ریسک پذیری با توجه به الزامات خاص شغلی ضروری است. بطور مثال ریسک پذیری بالا ممکن است به عملکرد موثرتر یک کارگزار سهام کمک کند زیرا شغل او نیازمند تصمیم گیری سریع است از سویی دیگر علاقه به ریسک پذیری برای یک حسابدار که مشغول انجام فعالیت های حسابرسی است ممکن است چندان مطلوب نباشد. ( صباغیان ،۱۳۷۱: ۵۱-۴۹ )
۲-۴۵ . تئوری تناسب فرد – شغل
تناسب فرد – شغل
جان هالند[۱۱۶] بر مبنای عقیده ای بیان داشت که تناسبی بین خصوصیات شخصی فرد و حیطه کاری او استوار است. هالند شش نوع شخصیت را بر شمرد و اشاره نمود که رضایت شغل یا تمایل برای ترک شغل توسط افراد به میزان هماهنگی شخصیت آنها با محیط کاری و شغل بستگی دارد .
هر نوع شخصیت با یک محیط کاری و شغلی بستگی دارد .
۹۰
جدول ( ۲-۲ ) – انواع شخصیت و شغلهای هماهنگ با آن از دیدگاه هالند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.