متن کامل – بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر …

دانلود تحقیق و پایان نامه

از مهار تهای فراشناختی همچون: برنامه ریزی، کنترل و نظارت و ارزشیابی بهره می برند، به طور قابل توجهی عملکرد بهتری نشان می دهند.
در همین باره، ساراسون معتقد است، نخستین گام برای دست یابی به یادگیری خودتنظیم و در نهایت پیشرفت در یادگیری، آموزش و ارتقای یادگیری دانش آموزان در زمینه ی مهارتهای شناختی و فراشناختی است.
یکی از نظریه های مطرح دراین خصوص، نظریه یادگیری خودتنظیمی پینتریچ ودی گروت ( ۱۹۹۰) است. آنها خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان را به عنوان باورهای انگیزشی[۸] و راهبردهای شناختی [۹] و فراشناختی[۱۰] را تحت عنوان یادگیری خودتنظیمی معرفی کردند( راهب، ۱۳۸۹).
خود تنظیمی به فعالیت مستقل دانش آموزان در آموختن می انجامد، دانش آموزان خودتنظیم کنشهای شناختی و رفتاری خود رادرجهت دستیابی به هدفهایشان به کار میگیرند (زیمرمن، ۱۹۸۹ ). انگیزه آموزندگان برای دستیابی به هدف برگرفته از قضاوتی است که در مورد عملکرد خودگردانشان دارند، خود تنظیمی منجر به آموختن بهتر و بروز احساس کفایت بیشتر در آموزندگان میشود (راهب، ۱۳۸۹).
پنتریچ ( ۲۰۰۰) بیان میکنند که فراگیران خود تنظیم با یک کار آموزشی،کارشان را شروع میکنند، به ارزیابی کار می پردازند، هدف را تعیین می کنند، راهکارهایی را برای دستیابی به هدف مشخص میکنند و به پیشرفتشان برای دستیابی به هدف نظارت می کنند، راهبردها را ارزیابی میکنند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازخوردهای درونی و بیرونی کار را دوباره بازبینی میکنند (راهب، ۱۳۸۹).
برای توصیف خودتنظیمی تا به حال الگوهای بسیاری پیشنهاد شده است که یکی از این الگوها الگوی خودتنظیمی پنتریچ است:
پنتریچ و همکاران او سه مقوله عمومی از راهبردها را که مورد استفاده فراگیران خود تنظیم قرار میگیرند شناسایی کرده اند، شامل: ۱- راهبردهای شناختی ۲- راهبردهای فراشناختی ۳- راهبردهای کنترل و مدیریت منابع (پنتریچ، ۲۰۰۴).
منظور از راهبردهای فراشناختی، مجموعه فرایندهای برنامه ریزی، بازبینی و اصلاح فعالیت های شناختی است و راهبردهای شناختی به چاره اندیشی که فراگیران برای یادگیری، به خاطر سپاری و درک مطلب از آنها استفاده میکنند اشاره دارد( پنتریج، ۲۰۰۴).
همچنین بسیاری از متخصصان معتقدند که محیط یادگیری الکترونیکی مستلزم این است که یادگیرنده مسئولیت یادگیری را بر عهده بگیرد (دباغ وکیت سانتز ،۲۰۰۴، کینگ، ۲۰۰۱، شانگ و زیمیرمن ، ۱۹۹۸). بعلاوه،بسیاری از این متخصصان متفق القول اندکه مهارت های خود تنظیم کننده ضرورتی برای موفقیت در یادگیری سطح بالای خود گردا نی هستند و اینکه رشد این مهارت ها می تواند بوسیله ی تکنولوژی ها ی یادگیری الکترونیکی (فن تعلیمی مبتنی بر وب ) پشتیبانی شده باشد (دباغ وکیت سانتز ،۲۰۰۴،زیمیرمن و تیسیکالاس۲۰۰۵) . بدین معنی که محیط یادگیری الکترونیکی مستلزم آن است که یادگیرنده در استفاده از این سیستم یادگیری ، راهبرد های فراشناختی (تفییر و اصلاح سرعت یادگیری ،تنظیم زمان یادگیری ،ارزشیابی از عملکردش در رسیدن به هدف، نظارت بریادگیری وبرنامه ریزی برای یادگیری )را بکار گیرند. واین امر خود مبین آن است که یادگیرنده ای که در محیط یادگیری الکترونیکی از مهارت خود تنظیمی کمک می گیرد ، در عین حال آن را درجهت بکار گیری این سیستم رشد و پرورش می دهد.
عصر جدید را عصر انقلاب در ارتباطات نیز نامیده اند و روشن ترین نشانه ی این قرن، انفجار اطلاعات است. اما آیا این انفجار، لزوماً در بردارنده ی انرژی مثبت و بالنده برای رشد و تعالی انسان است و یا حاوی سموم خطرناک و تخریب گر؟ پاسخ به این سؤال، به نوع کاربرد این انرژی و مدیریت تصرف و بهره برداری آن توسط کاربران مختلف، با انگیزه ها و جهت گیری های متفاوت بستگی دارد. مثلاً اینترنت
به عنوان یک پدیده جهان شمول، امکان و فرصتی برای کاربران فراهم می کند که بتوانند تمام اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود را هر زمان، هر کجا و به هر میزان که بخواهند، دریافت کنند،یا امروزه در خانه ها، خیابان ها، مدارس، محیط های دانشجویی، اماکن عمومی، مغازه ها، ادارات و همه جا افرادی را می بینیم که گوشی تلفن همراه در دست، مدت های طولانی را با آن مشغول اند. و گاه این اشتغال چنان به افراط می کشد که توجه دیگران را جلب می کند. با توجه به آمار و ارقام با گذشت زمان استفاده از این وسایل رو به ازدیاد است، بطوری که تعداد کودکان ۲ تا ۱۷ سال که کامپیوتر را در منزل استفاده می –
کنند از ۴۸ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۰ صعود کرده است. استفاده از اینترنت نیز از ۱۵ درصد به ۵۲ درصد در این دور ه ۵ ساله افزایش پیدا کرده است. سرعت انتشار اینترنت ۹ برابر سریع تر از رادیو، ۶ برابر سریع تر از کامپیوترهای شخصی و سه برابر سریع تر از تلویزیون بوده است. و از نظر مقدار زمان استفاده هم جای تأمل دارد. چون بررسی های آماری در سال ۲۰۰۰ بیانگر این مطلب است که کودکان سن ۷-۲ سال بطور متوسظ ۳۴ دقیقه در روز از کامپیوتر استفاده می کنند که این زمان با افزایش سن ( ۵ – ۲ سلگی ۲۷ دقیقه در روز ، ۱۱-۶ سالگی ۴۹ دقیقه در رزو و ۱۲-۱۷ ساللگی ۶۳ دقیقه در روز ) ظولانی تر می شود( شیلد، ۲۰۰۰).
بی شک اینترنت و دیگر ابزار فناوری اطلاعات از پیشتازان انقلاب صنعتی جدید هستند و هر کدام از آنها به نوعی در اوج قله انقلاب صنعتی دیجیتالی قرار دارند.بسیاری از روانشاسان در این واژه تردید دارند که واژه اعتیاد برای توصیف زمانی که مردم وقت زیادی را صرف استفاده از فناروی اطلاعات می کنند، واژه مناسبی است. اعتیاد پدیده ای است که از زمان های گذشته، انسان ها در جوامع گوناگون با مفهوم آن آشنا بودند در حال حاضر با تغییر تدریجی شیوه زندگی به موازات پیشرفت های علمی و فن آوری و افزایش غیر قابل تردید سطح شعور و آگاهی مردم موضوع اعتیاد در زمینه های گوناگون به وجود آمده و مشاهده می گردد.امروزه ، اعتیاد به فناوری اطلاعات یکی از مشکلات معمول می باشد که به صورت استفاده نادرست از ابزار فناور ی اطلاعات از قبیل اینترنت ، موبایل ، تلویزیون و … تعریف می شود. دسترسی به این ابزار پدیده ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان از این ابزار قرار می گیرند.به عنوان مثال اینترنت و موبایل در همه جا حضور دارد: در خانه، مدرسه، ادارات، و حتی مراکز خرید و در بین کاربران آن ، جوانان و نوجوانان بیشترین استفاده از آن را دارند(بالن[۱۱] و هری[۱۲] ، ۲۰۰۰).
در یک بررسی که روی ۲۶۷ دانش آموز بین ۱۱ تا ۱۸ سال به انجام رسید، مشخص شد نزدیک به ۶۳ درصد از آنها به اینترنت و ۵۳ درصد از آنها به تلفن همراه خود اعتیاد پیدا کرده اند و بدون این وسایل زندگی آنها از روال معمول خود خارج می شود(کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۸ ). باتوجه به آمار مرکز آمار ایران؛ از مجموع کاربران اینترنت کشور،۸/۶۹ درصد ،۱۵ تا ۲۹ ساله و ۸/۳۱ درصد ۱۰ تا ۱۹ ساله ، ۵۰/۴ درصد محصل بوده و ۳/۷۱ درصد از خانواده های کشور دارای حداقل یک عضو با تلفن همراه بوده اند(مرکز آمار ایران، ۱۳۸۷ ). بنابراین در جهان امروز، فرهنگ رسانه ای با برتری رسانه اینترنت و تلفن همراه فراگیرترین و مسلط ترین فرهنگ تأثیر گذار در جامعه است. مرکز ثقل این تأثیر روی نسل در حال رشد، یعنی نوجوانان و جوانان است. به عبارتی دیگر، بخش قابل توجهی از زندگی جوانان امروز، به ویژه دانش آموزان را ارتباط با اینترنت و تلفن همراه تشکیل می دهد. هر چند این ارتباط می تواند به رشد مهارت های مختلف یادگیری منجر شود. اما در کنار این مهارت ها و مزایا، باید در کمین خطرهای پنهان آن نیز بود. همزمان با دسترسی گسترده افراد به اینترنت، شاهد نوع جدیدی از اعتیاد یعنی « اعتیاد اینترنتی» نیز هستیم که مسأله خاص عصر اطلاعات است. همانند تمامی انواع
دیگر اعتیاد ، اعتیاد به اینترنت نیز با علایمی همراه است . همچون اضطراب، افسردگی، کج خلقی، بی قراری، تفکرهای وسواسی و یا خیالبافی راجع به اینترنت. از طرفی، در عین حال که روابط این افراد (به ویژه کودکان و نوجوانان) در جهان مجازی افزایش می یابد. در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعی
کاسته می شود. ضمن آنکه، احتمال لطمه دیدن عملکرد آموزش نیز وجود دارد(سامسون و کین[۱۳]، ۲۰۰۵)
لذا این سئوال مطرح می شود که اعتیاد به فناوری اطلاعات در خودتنظیمی و پیشرفت دانش آموزان چه اثراتی دارد؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در فرایند تعلیم و تربیت و لزوم ارتقای کیفیت آموزش و بهره گیری هر چه بهتر از پدیده ICT، اتخاذ تمهیداتی برای بکارگیری این نوآوری ها در فرایند یاددهی و یادگیری بسیار حیاتی است. از این رو بررسی آثار پدیده های کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در عرصه های مختلف حائز اهمیت است. اهل علم به طور کلی و دانش آموزان به طور خاص، از مصرف کنندگان اصلی این فناوری ها هستند. اینترنت بخش مهمی ازفعالیت های آموزشی و فراغتی دانش آموزان را به خود اختصاص می دهد، و این احتمال وجود دارد که بهره مندی از این پدیده بر پیشرفت یا پسرفت تحصیلی آنها تأثیر داشته باشند. از این رو مطالعه پیامدهای استفاده از فناوری های نوین، از نظر شناخت پیامدها و آثاری که ممکن است بر دانش آموزان داشته باشند، قابل مطالعه است.
همچنین با توجه به نقش تعیین کننده متغیرهای شناختی و فرشناختی و فرایند یادگیری دانش آموزان در عملکرد و موفقیت تحصیلی آنان، ضرورت دارد مسئله نگرش به عنوان عاملی موثر بر موفقیت تحصیلی مد نظر قرار گیرد.
پژوهش حاضر کوششی است در جهت افزایش دانش موجود در زمینه پیشرفت تحصیلی. از نظر علمی باید بگوییم که باورهای خودتنطیمی از شرایط و زمینه های بسیار متنوعی تأثیر می پذیرند. اگر بین این متغیرها با پیشرفت تحصیلی رابطه ای برقرار باشد، می توان شرایط و زمینه های بهبود باورهای خودتنطیمی را به  وجود آورد و در نتیجه به پیشرفت تحصیلی مطلوب دست پیدا کرد. معلمان ومشاوران به عنوان مهمترین عناصر تعلیم و تربیت می توانند به اصلاح باورهای نامناسب دانش آموزان بپردازند و شرایط محیطی را برای تأثیرگذاری بر روی آنها فراهم نموده و تغییرات لازم را در شناخت، تفکر و رفتارهای آنها در جهت بهبود پیشرفت تحصیلی به وجود آورند. بنابراین با بررسی ابعاد مختلف باورها و ادراکات فرد با پشتوانه شناختی و نحوه ارتباط آنها و شناخت و نحوه ارتباط آنها و شناخت عوامل مؤثر بر آنها می توان بر کارآیی مدرسه، خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی افزود..
همچنین گرایش روزافزون جوانان و نوجوانان به ابزارهای الکترونیکی و فناروی اطلاعات و نقش غیر قابل انکار این فناورهاری ها در زندگی روزمره افراد و تاثیرات مثبت و منفی که گرایش به این ابزار در افراد و به خصوص جوانان و نوجوانان خواهد داشت ضرورت و اهمیت تحقیق در خصوص موضوع مورد پژوهش را تبیین می کند.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف کلی :
هدف کلی از این تحقیق بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد.
۱-۴-۲ اهداف جزیی :
تعیین نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای شناختی دانش آموزان
تعیین نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای فراشناختی دانش آموزان
تعیین نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای مدیریت منابع دانش آموزان
تعییین نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۱-۵ سؤالات تحقیق:
۱-۵-۱ سئوال اصلی:
آیا اعتیاد به فناوری اطلاعات برراهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیردارد ؟
۱-۵-۲ سئوالات فرعی:
آیا اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای شناختی دانش آموزان تاثیر دارد؟
آیا اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای فراشناختی دانش آموزان تاثیر دارد؟

یک مطلب دیگر:
شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir