بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر …

دانلود تحقیق و پایان نامه

کانون (۱۹۸۶) معتقد است که در طراحی امکانات فیزیکی فضای یادگیری – آموزشی بهتر است به این سه سوال پاسخ داده شود ؟
اطلاعات چگونه در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود ؟
چه نوع تعاملی بین معلم و دانش آموزان بر قرار خواهد بود ؟
در چه نوع فعالیتهای دانش آموزان شرکت خواهند داشت ؟
در پاسخ به سوال اول ، اگر اطلاعات از طریق معلم در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود تنظیم فضا بستگی به فنی دارد که معلم از آن استفاده می کند فرض کنید معلم از فن سخنرانی استفاده می کند . در این صورت او مثل هنرپیشه ای است که بر صحنه قرار دارد . باید مکان قرار گرفتن خود را به دقت تعیین کند ( خدیجه علی آبادی ، ۱۳۸۲)
هیچخ و ملندا(۱۹۸۲) اگر جلو کلاس ره به ۶ قسمت تقسیم کنیم نحوه دسته بندی کردن این ۶ بخش بر اساس اهمیت تاثیری که محل قرار گرفتن معلم در آن بخش بر مستمعین دارد بدین قرار خواهد بود . اگر معلم در طرف چپ بالا و طرف راست بالا بایستد کمترین تاثیر را بر روی شاگردانش خواهد داشت ، فسمت جلو بخش وسط دارای بیشترین تاثیر است و قرار گرفتن معلم در بخش جلو سمت چپ ( از نظر شاگردان) بیش از قرار گرفتن او در بخش جلو سمت راست موثر است . معلمی که از ابزار سمعی و بصری استفاده می کند نیز باید به اهمیت این مکانها دقت کند .
حالت بدنی معلم نیز مهم است . اگر معلم کاملاً رو به جلو کلاس بایستد بهتر از وقتی است که سه چهارم بدنش رو به مستمعین است این وضعیت بهتر از وقتی است که به صورت نیمرخ رو به مستمعین می ایستد . بدترین وضعیت بدن وقتی است که یک چهارم بدن روبه شاگردان است. استفاده از تخته سیاه و چارتها معلم را به سوب این وضعیت سوق می دهد مگر اینکه با آگاهی از ایستادن در مقابل کلاس بدین صورت احتراز کند .
نحوه حرکت کردن معلم در جلو کلاس هم دارای اهمیت و بر مستمعین تاثیر زیاد دارد .
اگر اطلاعاتی که در اختیار دانش آموزان قرارمی گیرد از طریق ابزار دیداری – شنیداری باشد در مورد هر کدام باید نکاتی را در نظر گرفت .
انواع تابلوهای نمایشی ( مغناطیسی، گچی، پارچه ای، ماژیکی، جیب دار) و پرده نمایش تابلوهای نمایشی باید در گوشه جلو کلاس قرار داده شوند. مزیت گذاشتن تابلو در گوشه کلاس این است که معلم به راحتی می تواند به مطالب اشاره کند ، نور کمتر از پنجره بر روی پرده می افتد و از انعکاس نور جلوگیری می شود و امکان استفاده از تخته سیاه در ضمن سایر فعالیتها وجود دارد .
تابلوها باید در وضعیتی قرار گیرند که تمام دانش آموزان قادر به دیدن مطالب روی تابلو باشند و هیچکس جلو دید دیگری را نگیرد.
در مورد محل پرده نمایش دانش آموزان باید در فاصله ۲ تا ۶ برابر عرض پرده قرار گیرند تا مطالب روی پرده نمایش را به وضوح ببینند.
نقشه و چارت : برای نمایش این دو رسانه نیز باید جای مناسبی انتخاب کرد که همه دانش آموزان قادر به دیدن آنها باشند معمولا آنها را بر روی پایه ای نصب می کنند . این پارچه متحرک هستند و بعد از استفاده می توان آنها را کنار گذاشت تا روال یادگیری به عنوان عناصر اضافی دخالت نکنند.
پروژکتور اوهد: در استفاده از پروژکتوراوهد باید :
الف – پرده نمایش به اندازه کافی بالاقرار داده شود .
ب – زاویه عدسی پروزکتور و پرده باید ۹۰ درجه باشد تا از کج و معوج شدن تصویر جلوگیری شود .
ج – جای پروژکتور اوهد باید نزدیک سطح میز سخنران باشد تا به راحتی بتواند مواد روی صفحه پروژکتور را عوض کند .
پروژکتور فیلم :
الف : جای پروژکتور باید در ته کلاس باشد تا جلوی دید بینندگان را نگیرد .
ب : فاصله افراد تا پرده نمایش با کمتر از دو برابر و بیش از ۶ برابر عرض پرده نمایش نباشد .
ج : بلندگوهای پروژکتور باید بالاتر از سطح گوش شنودگان قرار گیرد .
د : اتاقی که در آن از پروژکتور فیلم استفاده می شود دارای نور قابل کنترل باشد . یعنی بتوان آن را به دلخواه روشن و تاریک کرد.
هـ : برای داشتن تصاویر بزرگتر می توان از لنزهای مختلف استفاده کرد، لنزهای با فاصله کانونی کم تصاویر را بزرگتر و لنزهای با فاصله کانونی زیاد تصاویر را کوچکتر نشان می دهند .
پروژکتور اسلاید :
الف : بهترین فاصله پروژکتور اسلاید در یک کلاس معمولی حدود ۷ متر از پرده است . در این صورت بهتر است
از کنترل از راه دور استفاده کرد .
ب : با به کار گیری لنزهای مختلف می توان پروژکتور را در فاصله مناسب قرار داد.
ج : باید نور اتاق کنترل باشد .
پروژکتور اپک
الف : باید اتاق را بتوان کاملاً تاریک کرد .
شنیدارها ( کاست ، صفحه ، رادیو )
الف : جای بلندگوها باید قدری بالاتر از سطح گوش شنوندگان باشد ب : پخش صوتها و گرامها را می توان جای ثابتی بر روی میز سخنران قرار داد تا دسترسی به آن راحت باشد .
تلویزیون :
الف : جای تلویزیون بهتر است در ارتفاع دو متری از سطح زمین باشد تا خط دید تماشاگر با تلویزیون حداکثر زاویه ای حدود ۳۰ درجه را تشکیل دهد.
ب : فاصله نزدیکترین بیننده تا تلویزیون نباید کمتر از ۲ متر باشد .
ج : فاصله دورترین بیننده به تلویزیون نباید بیشتر از ۱۲ برابر قطر صفحه تلویزیون باشد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.