سامانه پژوهشی – بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم- قسمت ۸

دانلود تحقیق و پایان نامه

۴ . از ورود احتمالی مجرم و ایادی او به صحنه جرم جلوگیری شود؛
۵ . از دستبرد و سوءاستفاده اشخاص غیر جلوگیری شود؛
۶ . جان اشخاصی که در صحنه گرفتار شده اند، نجات داده شود.
معاینه محل عبارت است از مشاهده و بررسی صحنه جرم توسط مقامات قضایی،ضابطان دادگستری و اهل خبره به منظور جمع آوری آلات، ادوات و دلایل جرم.
معاینه محل ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام قضایی یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطان دادگستری یا اهل خبره انجام گیرد و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف
دادگاه به عمل آید.البته بهتر است معاینه محل در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آید تا بتوان آثار جرم را به موقع در محل، مشاهده و ضبط کرد.
در کشف علمی جرائم و شناسایی و دستگیری مجرمان، معاینه و بررسی صحنه جرم اهمیت و نقش بسیار ارزشمندی دارد. به عقیده صاحب نظران، کلید معمای حل مشکلات در صحنه جرم نهفته است و اگر به طور علمی و دقیق بررسی شود، پلیس را به مخفی گاه متهم هدایت خواهد کرد؛ زیرا مجرم برای انجام رفتار مجرمانه وارد صحنه جرم می شود و بر آن تأثیر گذاشته و از آن متأثر می شود؛ به طور مثال، هنگام
ورود به محل در را باز می کند، از ابزار و آلاتی برای ارتکاب جرم استفاده می کند و یا با مجنی علیه
درگیر می شود و برای ارتکاب جرم از وسایل موجود استفاده می کند.
در گذشته های نه چندان دور، بهره برداری از این آثار امکان پذیر نبود، ولی امروزه با پیشرفت علم و فناوری که همچنان در حال توسعه است، بسیاری از آثار موجود در صحنه جرم قابل بهره برداری است.
یک تار مو، ته سیگار، اثر انگشت و لکه خون و انجام آزمایش های بر روی آن ها، مجرم را به سادگی به مأموران معرفی کرده و نحوه ارتکاب جرم را برملا می کند.
با توجه به این که مأموران پلیس زودتر از مقام قضایی به محل وقوع جرم وارد می شوند، رعایت کلیه نکات فنی و حرفه ای مربوط به حفظ صحنه جرم و جمع آوری آلات و ادوات جرم، کمک زیادی به مقام قضایی در جهت کشف جرم کرده و در نهایت حمایت پلیس از بزه دیده را افزایش می دهد.
بدین ترتیب اهمیت نقش پلیس در حفظ صحنه جرم در جهت حمایت از بزه دیده و کاهش آسیب های ناشی از جرم به خوبی نمایان می شود.هدف اصلی از معاینه محل و صحنه جرم، تعیین دقیق زمان و مکان وقوع جرم و کشف دلایل مادی منقول و اثربرداری، عکس برداری و یا فیلمبرداری دلایل مادی غیرمنقول به منظور تشخیص هویت مرتکب جرم است.
پلیس در جهت حمایت از بزه دیده، در حفظ صحنه جرم و معاینه محلی باید اقداماتی را انجام داده و
نکاتی را رعایت کند که مهمترین آن ها عبارتند از:

  1. کمک به بزه دیدگان : مأموران پلیس باید بلافاصله پس از حضور در صحنه جرم کمک های مورد نیاز به قربانیان جرم را فراهم کرده و در صورت لزوم از اورژانس یاآتش نشانی استمداد بطلبند.
  2. بازدید صحنه جرم : مأموران باید در جهت گردش عقربه های ساعت[۳۹]صحنه جرم را کاملاً و دقیقاً مورد بازدید و معاینه قرار دهند.
  3. تهیه کروکی محل وقوع جرم : مأموران پلیس با در نظر گرفتن جهات اصلی، باید از وضعیت جسد، قرار گرفتن اسلحه، لوازم منزل، آثار خون و گلوله و موقعیت کلی محل، کروکی تهیه کرده و مقیاس آن را مشخص کنند.تا جایی که ممکن است باید از گنجاندن محل و اشیایی که با وقوع جرم ارتباط ندارند، خودداری و فواصل مدارک جرم نیز مشخص شود.
  4. عکس برداری از صحنه جرم : عکس برداری باید قبل از هرگونه تغییر و جابه جایی در صحنه جرم انجام شود و عکس ها باید به طریقی گرفته شود که بعد از ماهها در صورت لزوم با مشاهده آن ها وضعیت صحنه جرم برای مقامات قضایی مشخص شود. معمولاً عکس برداری از محل ورود به منزل شروع شده و در جهت گردش عقربه های ساعت در صحنه جرم انجام می شود و هر عکس باید بخشی از عکس قبلی را شامل شود تا امکان پیوند دادن آن ها عملی شود. برای عکس برداری از جسد لازم است از جهات گوناگون عکس گرفته شود و فیلم برداری نیز می تواند در این زمینه نتایج مثبتی داشته باشد.
  5. یادداشت برداری : مسئول معاینه محلی باید دقیقاً همه موارد را یادداشت کرده و در گزارش خود قید کند؛ مثلاً این که چه ساعتی به محل رسیده، چه ساعتی مقام قضایی در محل حضور پیدا کرده،خاتمه معاینه محلی چه ساعتی بوده،ذکر کدهای استفاده شده برروی هریک ازدلایل و مدارک جمع آوری شده،

نحوه کشف هریک از دلایل و مدارک جرم، وضعیت هوا (بارانی، برفی، ابری، آفتابی)، این که چه کسی یا
چه کسانی در صحنه جرم حضور داشتند و… همگی باید در گزارش درج شوند.
۶ . استفاده از اهل خبره : مأموران در معاینه محلی می توانند با نظر مقام قضایی از اهل خبره و کارشناس مثل پلیس جنایی، پزشک و… استفاده کنند.
۷ . تنظیم صورتمجلس : در پایان معاینه محلی، لازم است کلیه اقدامات صورت مجلس شود.باید تمام مشخصات آثار و علائم مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، در صورت جلسه قید شود.
مندرجات صورت جلسه باید صریح و روشن و عاری از هر نوع ابهام و اجمال باشد ، زیرا محتویات صورت
مجلس است که وضع صحنه جرم را برای مقامات قضایی بازگو می کند و آنان را از نحوه ارتکاب جرم آگاه می سازد. بنابراین بایدبه نحوی نوشته شود که جزئیات امر در آن انعکاس یابد.[۴۰]
ب : ضبط آلات و ادوات جرم
منظوراز آلات و ادوات جرم صرفاً وسایلی از قبیل اسلحه، کارد و چاقو نیست. هروسیله ای که مجرم را در جهت ارتکاب جرم کمک می کند و یا خود وسیله ارتکاب جرم باشد، آلات جرم محسوب می شود. بنابراین مأموران پلیس پس از ورود به صحنه جرم با توجه به نوع جرم، باید به دنبال آلات و ادوات آن بگردند و هر چیزی که آن ها را به سوی کشف جرم رهنمون می کند، ضبط کنند.
مأموران پلیس به منظور رسیدگی بهتر و دقیق تر به جرم و حمایت از بزه دیده،لازم است در مورد ضبط آلات و ادوات جرم، نکات ذیل را مراعات کنند:

  1. آلات و ادوات جرم و هر چیزی که حین معاینه محل به دست می آید و ممکن است در کشف جرم

کمک کند، ضروری است جمع آوری و ضبط و در صورت مجلس توصیف و قید شود. ۲

  1. دلایل و مدارک ارتکاب جرم باید تا آن جا که ممکن است بدون تماس با دست و با استفاده از وسایلی نظیر دستکش، پنس و امثال آن جمع آوری و حسب مورد در ظروف مناسب از قبیل لوله آزمایش، جعبه،

پاکت، کیسه و امثال آن جای داده شودو برچسب هایی بر آن ها زده و تاریخ و مشخصات دقیق محل کشف بر آن ها قید شود
از جمله آثاری که به ویژه از دیدگاه جرم یابی مورد استفاده قرار می گیرد،عبارتند از:
آثار انگشت پنهان، آثار پا (به منظور تشخیص جهت حرکت پا)، اختلاف طول قدم، لکه های خون (به صورت مایع یا خشک)، محل لکه های خون، لکه های برخی مایعات بدن درجرائم جنسی، ته سیگار و تار مو.[۴۱]

    برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.