پایان نامه ها و مقالات

دانلود فایل پایان نامه پروتکل الحاقی

دانلود پایان نامه

های اصلی برای کسب این هدف دو مورد می باشد: استراتژی اول :از دست دادن غیرارادی و اتوماتیک تابعیت اولیه به شرط کسب تابعیت خارجی (آن هم مشروط به استثنائاتی )48 واستراتژی دوم: حذف موانع مختلف بر سر راه ترک داوطلبانه یکی از تابعیتها برای فردی که دارای تابعیت مضاعف است49.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
45) Ibid,. art.4.
46) .Last visited on August 30, 2013.
47) European Treaty Series. No. 043 (done at Strasbourg. Junr 5, 1963).
48) Ibid ., art. 1.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

49) Ibid., arts. 2,.4.
همانطور که عنوان کنوانسیون هم آشکارمی سازد، افراد با تابعیت مضاعف در معرض تکالیف نظامی و تکالیف مربوط به خدمت سربازی متعارض قرار می گیرند که یک نگرانی و یک وضعیت مشکلزایی می باشد. در خصوص این موضوع فلسفه ی کشورها مشابه بود اما استراتژی کاملی داشت که پروتکل لاهه 1930 به آن اشاره کرده است. بخشی که در کنوانسیون 1963 به خدمت سربازی اشاره می کند با این اصل شروع می شود که افراد با تابعیت مضاعف از جانب دولتهای طرف این معاهده ملزم هستند که تعهدات مربوط به خدمت نظام وظیفه شان در ارتباط با یکی ازآن دو دولتی که متبوعشان است را انجام بدهند50. اما کدام یک از آن دو دولت ؟ دولتهای طرف این قرارداد پاسخ به این سوال را از طریق وارد شدن به معاهدات دو جانبه بین خودشان انتخاب می کنند51.اگر آنها این کار را انجام ندهند، طبق ماده 6 این کنوانسیون، فرد دارای تابعیت مضاعف از دو یا چند دولت ، تحت مقررات نظامی دولتی است که وی در آنجا به صورت معمول اقامت دارد. با این حال، تا سن 19 سالگی ، آن فرد می تواند در عوض انتخاب کند که برای یک مدت مشابه در کشور خودش یا دولت دیگر ی که تابعیتش را دارد داوطلبانه به خدمت نظام وظیفه برود52.
یک فرد دارای تابعیت مضاعف که به طور معمول در یک دولت ثالث اقامت دارد که آن دولت ثالث هم طرف کنوانسیون 1963 است یا در دولتی که یک طرف کنوانسیون نیست ، به نحو مشابهی انجام خدمت سربازی را در دولت خودش یا در هر یک از دولتهایی که متبوعش است وآن دولتها طرفهای کنوانسیون 1963 هستند (صرفنظر از بحث سن و ملاحظات سنی)، می تواند انجام دهد53. به هر صورت تحت هریک از این سناریوها، انجام خدمت نظام وظیفه فرد به معنی انجام تعهدات نظام وظیفه اش به همه دولتهای متبوعش است که طرفهای کنوانسیون 1963هستند54. البته اگر بخواهیم به صورت استثنا نگاه کنیم هیچیک از این قواعد اولویت دار در مواقعی که بسیج نیروهای نظامی صورت بگیرد اعمال نمیشود 55. سی دولت از جمله فرانسه ، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به استثناء ترکیه ، کنوانسیون 1963 را امضاء کرده اند56. شورای اروپا هم ، دو پروتکل در کنوانسیون 1963 تصویب کرده است:
____________________
50) Ibid., art. 5(1).
51) Ibid., art. 5(2).
52) Inid., art. 6(1).
53) Ibid., art. 6(2).
54) Ibid., art. 6(3).
55) Ibid., art. 6(7).
56) http://convention.coe.int/treaty/EN/searchsig.asp?NumSTE=043.
پروتکل اول : پروتکل 1977 که افراد دارای تابعیت مضاعف را قادر می سازد که از طریق دریافت معافیتهای پزشکی یا سایر انواع معافیتها در یکی از کشورهای متبوعشان یا از طریق انجام خدمت نظام وظیفه در محیطی که مربوط به خدمت نظامی باشد یا از طریق حفظ اقامت عادیشان تا زمانی که به یک سن خاص برسند که بتوانند توسط طرفین این کنوانسیون به عنوان سن بلوغ محسوب شود آنهم در یکی از کشورهای متبوعشان که خدمت سربازی را ملزم نمی کند ( البته مشروط به بعضی شرایط ) یا از طریق انجام خدمت داوطلبانه سربازی برای مدت مشخص در یکی از دولتهای متبوعی که خدمت نظام وظیفه را لازم نمی داند57 تعهدات خدمت نظام وظیفه را انجام بدهند. تا تاریخ هفت فوریه 2000 فقط هشت دولت این پروتکل را تصویب کرده اند .یک پروتکل الحاقی در سال 1977 هم وجود دارد که به منظور ارتقاء ارتباطات بین دولتها و همکاری در زمینه اعمال این کنوانسیون طراحی شده که برای چهار دولتی که عضوش هستند لازم الاجرا است.
پروتکل دوم : که در سال 1993 تصویب شد و منعکس کننده دیدگاه های واضحی در خصوص بحث تابعیت مضاعف است که تا آن زمان در اروپا وجود داشته است. این پروتکل ، مفاد کنوانسیون 1963 که راجع به ترک غیرارادی تابعیت ملزم به شرط کسب تابعیت خارجی توسط دولتهای طرف قرارداد است را تکمیل و اصلاح می کند که به آن فردی که در یک دولتی زندگی می کند که درآن بدنیا آمده یا اقامت دارد یا در دولتی که فرد از سن 18 سالگی به بعد در آن اقامت داشته است ، اجازه معافیت از این وضعیت را می دهد58. همچنین این پروتکل اجازه می دهد که استثناعاتی بر اصل ترک داوطلبانه تابعیت در بعضی از دولتها یی که بحث ازدواج و سن صغار در آنها مطرح است انجام شود59.این پروتکل به نحو دیگری موضوع خدمت سربازی را تحت تاثیر قرار نمی دهد و تا همین حد محدود است . تا تاریخ هفت فوریه سال 2000 فقط سه دولت اعضاء طرفهای این پروتکل شده اند 60 .
_____________________________________________
57) Portocol amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, E.T.S. No. 095 (done at Strasbourg, Nov, 24, 1977), art. 2.
58) Second Protocol amending the Conventing on the Reduction of Cases of Mulpitle Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, E.T. S. No. 149 (done at Strasbourg, Feb. 2, 1993), art. I.
59) Ibid.
60) http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsing.asp?NumSTE=149.
جدیدترین موافقتنامه چند جانبه درخصوص این موضوع کنوانسیون اروپایی تـابعیت سال 1997 هست ( که از این به بعد به آن کنوانسیون 1997 می گوئیم )61. به نحو مشابه ای مانند پروتکل سال 1993، کنوانسیون 1997 یک دیدگاه تساهل آمیز و بردبارانه تری نسبت به افراد دارای تابعیت مضاعف نسبت به کنوانسیون سال1963 در پیش میگیرد. کنوانسیون سال1997 به نحو مثبتی باعث ارتقاء تابعیت مضاعف برای کسانی شده که این تابعیت مضاعف را به واسطه تولد کسب کرده اند و این تابعیت مضاعف در بعضی از موارد ناشی از کسب تابعیت بوده است62. مفاد این کنوانسیون راجع به خدمت نظام وظیفه واقعاً مشابه با همان مفاد کنوانسیون سال 1963 می باشد همانطور که آن کنوانسیون به واسطه پروتکل های سال 1977 اصلاح شده است63. تا تاریخ هفت فوریه سال 2000 فقط سه دولت یعنی
اطریش و مولدووا و اسلوواکی کنوانسیون 1997 را امضاء کرده اند64. اما یک سری دیگر از دولتها شامل دولتهای متخاصم در طول جنگ سرد هستند که کنوانسیون سال 1997 را امضاء کرده اند و انتظار می رود که در زمان مقتضی تصویبش کنند.
بنابر این هر سه کنوانسیون عمده چند جانبه انجام مضاعف خدمت سربازی افراد با تابعیت مضاعف را ممنوع کرده اند. به علاوه پروتکل سال 1977 و کنوانسیون سال 1963 و نیز کنوانسیون سال 1997 هر کدام از دولتهای متبوع یک فرد را از انجام خدمت نظام وظیفه اجباری فردی که بطور داوطلبانه خودرا قبلاً در لیست نیروهای نظامی یکی دیگر از دولتهای متبوع اش قرار داده بوده ، ممنوع کرده اند .

احتمالاً کنوانسیون های مهمتر و موافقت نامه های چند جانبه بسیارزیادتری هستند که مانند موافقت نامه های دو جانبه برای افراد با تابعیت مضاعف به بحث تابعیت مضاعف و به طور خاص به تعهدات خدمت سربازی می پردازند. بسیاری از معاهدات در خصوص افراد با تابعیت مضاعف اعمال می شوند اما تعداد کمی صراحتاً خودشان را به افرادی که تابعیت مضاعف را به صورت غیرارادی به واسطه تولد کسب کرده اند محدود می کنند یا افرادی که تابعیت مضاعفشان ناشی از کسب تابعیت از طریق اقامت است به صورت خاص استثنا می کند.
____________________________
61) European Convention on Nationality, E.T.S. no. 166(done at Strasbourg, Nov. 6, 1997). The Council of Europe’s commentary pn the Convention appears in European Documentation Centre on Nationality, Council of Europe Achievements in the Field of Law-Nationality (Strasbourg. Jan. 1998).
62) Ibid, art. 15.
63) Ibid,. art. 21 , 22.
64) http://conventions.coe.int/treaty/EN/searchsig.aps?NumSTE=166.
در حالی که اینگونه معاهدات و موافقت نامه هااز جهات گوناگونی که در زیر بیان خواهد شد بایکدیگر متفاوت هستند یک اصل جهانی وجود دارد که شهروندان دارای تابعیت مضاعف که خدمت سربازی را در یکی از کشورهایی که تابعیت آنرا دارند – بطور داوطلبانه یا هر نحو دیگری- انجام داده اند، نمی بایستی مجبور به انجام خدمت سربازی مجدد در نیرویهای نظامی دولت دیگر متبوعشان باشند 65. بسیاری از معاهدات بین المللی صراحتاً همین اصل را در خصوص شهروندان با تابعیت مضاعفی که از معافیت پزشکی یا سایر انواع معافیت ها در یکی از دولتهای متبوع خود بر خوردار بوده اند اعمال می کنند66. حد اقل یک معاهده ی بین المللی این اصل را تا حدی فراتر گسترش داده یعنی مقرر می کند که یک شهروند دارای تابعیت مضاعف که اقامتگاه عادی اش در آن دولت متبوع می باشد و خدمت نظام وظیفه سربازی در آن دولت اجباری نیست ، از انجام خدمت نظام وظیفه اجباری در دولت دیگر متبوع خود نیز معاف باشد67.بعضی از معاهدات بطور خاص هر یک از دولتهای متبوع شهروند دارای تابعیت مضاعف را ملزم می کنند که به معافیت های موقتی که گاهاً توسط دولت دیگر متبوع شهروند دارای تابعیت مضاعف صادر می شود68 احترام بگذارند. استثنایی نیز بر ممنوعیت های عمومی در خصوص انجام خدمت سربازی مضاعف وجود دارد که در بعضی از معاهدات مقرر کرده اند که فردی که دارای تابعیت مضاعف است و تکالیف خدمت سربازی اش را در یکی از دولتهای متبوعش انجام داده و پس از آن در دولت دیگر متبوع خود برای سالهای متمادی اقامت دایم داشته باشد ، دولت دوم متبوع وی می تواند وی را به خدمت مجدد سربازی اجباری فرا بخواند علیرغم اینکه در دولت متبوع دیگر خود قبلاً خدمت نظام وظیفه اجباری را انجام داده است69 .
_______________________________
65) شماره ی قانون ) ) No. 737, arts. 1,2; No, 1094, arts. 2, 3; No, 2842, arts. 2, 3; No. 2936, arts. 4, 5; No. 3452, art. 3 (actually) a trinational treaty); No. 3516, arts. 2,4; No. 3786, arts, 1,2; No. 5004, arts. 1, 2, 4; No. 5195, arts. 1, 3; No. 5793, arts. 2, 3; No. 6163, arts. 1, 2; No. 6428, art. 5; No. 6468, arts. 3, 5; No. 6554, arts. 1, 2; No . 7000, art. 1; No. 8698, art. 2; No. 9077,arts.1, 2; No.10709, art. 5; No. 15487, arts. 4,6; No.16191, arts. 5. 8(1); No. 22415, arts. 4,5; No. 23004, arts. 1, 2.
66) No. 2842, art. 5; No. 3452, art. 6; No. 3516, art. 3; No. 5004, art. 3; No.5195, art. 2; No.5793, art. 4; No. 6428, art. 5; No. 6554, art. 1; No.7000, arts. 1, 2; No. 9077, art. 1, 2; No 10709, art. 5; No. 15487, art. 5; No. 16191, art. 6.
67) No. 6468, art. 6.
68) No.5004, art. 5; No.5195, art. 4; No. 5793, art. 5.
69) No. 6428, art. 5; No. 10709, art. 5; No . 16191, art. 8 (2).
اما اینگونه مفاد معاهدات صرفاً شروع یک پرسش و پژوهش هستند. در صورتیکه یک فرد دارای تابعیت مضاعف در معرض درخواست مضاعف برای انجام خدمت سربازی از سوی دو یا چند دولت متبوع خود قرار بگیرد سوالی که پیش می آید این است که کدام یک از دولت های متبوع وی حق فراخوان اولیه به خدمت را دارند ؟ در این خصوص حد اقل دو دیدگاه مطرح شده است . دیدگاه اول این است که خود فرد دارای تابعیت مضاعف مختار باشد که تصمیم بگیرد در کدام دولت خدمت سربازیش را انجام بدهد70. البته در این زمینه چند متغیر وابسته وجود دارد. حد اقل یکی از این موافقت نامه ها فرد دارای تابعیت مضاعف را از انجام فرا خوان هر دو دولت معاف کرده تا اینکه به یک سن معین که معمولاً کمی بالاتر از سن بلوغ است و در این زمان فرد می تواند خدمت سربازیش را دردولت متبوع اش به انتخاب خودش انجام بدهد 71 برسد . بعضی از معاهدات مشخصاً به آن دسته از افراد با تابعیت مضاعف که در کشور های ثالث زندگی می کنند اجازه می دهند که تصمیم بگیرند در کدامیک از نیروهای مسلح دولتهای متبوعشان تمایل به انجام خدمت سربازی دارند 72 .
دیدگاه دوم تمرکزش بر اقامتگاه معمول فرد است یا همان طور که برخی از زبان شناسان درمعادل های دیگر آنرا چنین نامیدند : مثل اقامتگاه عادی یا اقامتگاه عرفی یا اقامتگاه دایمی یا اقامتگاه. بر طبق این دیدگاه یک دولت نمیتواند شهروندان با تابعیت مضاعف اش را فرا بخواند که عادتاً در دولت متبوع دیگرشان اقامت داشته اند73.
بعضی از معاهدات در بردارنده ی عناصری هستند که هم دیدگاه انتخاب آزاد (شخصی) و هم دیدگاه اقامتگاه عرفی یا معمول فرد را در نظر می گیرند. بعضی اوقات یک معاهده، فرد دارای تابعیت مضاعف را در معرض تعهدات خدمت سربازی در دولت متبوعی قرار می دهد که فرد به صورت عادی و مستمر در آن اقامت دارد، مگر اینکه تا یک زمان معینی که فرد اعلام کند که می خواهد خدمت سربازیش را در دولت دیگر متبوع خودش انجام بدهد74.
_________________
70) No, 2842, art. 4; No. 3516, art. 4; No. 6428, art. 3; No. 10709, art. 2; No. 15487, art. 2(1); No. 16191. art. 2(1); No 22415, art. 2.
71) No. 2842, art. 4.
72) No. 6428, art. 2; No. 10709, art. 2
; No. 15487, art. 2(3); No. 16191, art. 2(3); No. 22415. art. 2.
73) No. 2936, art. 1,2; 1930 Hague Protocol, art,1; ef. ( trequiring dual national to fulfil military obligations in residence state but allowing voluntary enlistment in nonresidence state instead).
74) No. 6428. Art. 2, 3; No. 15487, art. 2; No. 16191, art. 2; No. 22415, art. 2.
به هر صورت دو دیدگاه انتخاب آزاد و دیدگاه اقامتگاه عادی از نظر شکلی با همدیگر متفاوت هستند و اما به نظر می رسد که در عمل نتیجه آنها نوعاً هم پوشان و فراگیر است. حتی تحت عنوان معاهده ای که مبتنی بر دیدگاه اقامت عادی فرد دارای تابعیت مضاعف حکم میدهد و فرد غیر مقیم یک دولت رااز فراخوانده شدن به خدمت سربازی ممنوع می کند ، هیچ چیزی مانع نمی شود که فرد دارای تابعیت مضاعف خودش را وارد لیست داوطلبانه در خدمت نیروهای مسلح دولت محل اقامت،( یعنی دولتی که حتی مقیمش هم نیست ) بنماید . زمانی که فردی چنین کاری را انجام بدهد، ممنوعیت فراخوان خدمت یک فرد دارای تابعیت مضاعف که قبلاً خدمت سربازی را انجام داده ، دیگر مانع خدمت نظام وظیفه ی اجباری در دولت محل اقامتش نمی شود. تاثیر عملی این رویه این است که به فرد دارای تابعیت مضاعف تقریباً انتخاب های مشابهی میدهد ، انگار که فرد تحت معاهده ی انتخاب آزاد عمل کرده است.
نتایج عملی این وضعیت را می توانیم این گونه بیان کنیم که تقریباً مشابه است بخاطر اینکه بعضی تفاوت ها بین دو نوع معاهده وجود دارد. همانطور که در بالا اشاره شد معاهده ای که مبتنی بر دیدگاه انتخاب آزاد است ، ممکن است که معافیت غیرارادی که نوعاً تا یک زمان و سن مشخص مطرح است را اعطاء کند و در مقابل معاهده ای که صرفاً دولت محل غیر اقامتگاه دائم فرد را از فراخواندن فرد دارای تابعیت مضاعف منع می کند ، بازهم آن معاهده ، دولت محل اقامت را ملزم نمی کند که تا زمانی که فرد به سن مشخصی برسد صبر کند. به هرحا

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اجتماعی و سیاسی، ابوالعلاء معری

دیدگاهتان را بنویسید