آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مفاهیم و تعاریف رهبری

دانلود پایان نامه

مفاهیم و تعاریف رهبری

 

کتز وکان عقیده دارند که رهبران سازمان از عوامل مهم تعیین کننده موفقیت یا شکست سازمان می باشند. به عبارت دیگرسازمان های موفق حداقل در یک وجه با سازمان های ناموفق اختلاف دارند و آن وجود رهبری پویا و مطلع در سازمانهای موفق و فقدان آن در سازمانهای ناموفق می باشد.

سازمانها در طی چند دهه گذشته تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته اند. با حرکت از طراحی سلسله مراتبی سنتی ، بسیاری از سازمانها به طرف ساختار های تخت تر حرکت می کنند که از محیط کاری مبتنی بر تیم حمایت می کنند. هم زمان با این تحولات ماهیت رهبری نیز در طی زمان بسیار تغییرکرده است.

رهبری یک مفهوم کلیدی در علو م سازمانی است و تعداد بسیار زیادی از مطالعات را در طی پنجاه سال اخیر موجب شده است . رهبری به دلیل نقشی که در اثر بخشی فردی و گروهی ایفا می کند ، عنوان بسیار مشهوری در رفتار سازمانی است . و از آنجا که موضوع رهبری انسان را در طی اعصار گوناگون مفتون خود ساخته، تعاریف فراوانی از آن شده است .

باس (1990) بیان کرده است که به تعداد اشخاصی که تلاش کرده اند مفهوم رهبری را تعریف کنند ، برای آن تعریف وجود دارد. ولی اکثر تعاریف در دو موضوع توافق دارند:

ا- رهبری یک پدیده گروهی است.

2- رهبری یک فرایند نفوذ است.

اینک به تعدادی از تعاریف رهبری اشاره میشود:

رهبری شکل خاصی از قدرت است که با نوع قدرت مرجع، رابطهای تنگاتنگ دارد.

رهبری یعنی وسیله نظارت بر همکاری تمامی افراد گروه با یکدیگر و همکاری گروه تحت رهبری با بقیه تشکیلات به طور هماهنگ برای دستیابی به اهداف تشکیلات.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   10 شهر برتر آسیا که باید به آنها سفر کنید

رهبری را می توان به عنوان حرکت دادن افراد در یک جهت، تصمیم گیری و حمایت از مسیر هایی دانست که افراد معمولاً توانایی انتخاب آن را ندارند.

رهبری هنراداره کردن خود و دیگران است.

رهبری عبارت است از ساختار دادن به انتظارات و تعاملات و حفظ ساختار آنها.