No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره رسوب گذاری، تقسیم بندی، هزینه سرمایه

دانلود پایان نامه

مقدمه :ی یک فرایند ساخت شکل می گیرند و لوله در واقع قطر مشابه با لوله صاف (bare tube) را که در شروع از آن ساخته شده است حفظ می کند .این تکنولوژی به ویژه برای سیستم هایی که از فلزات گران نظیر تیتانیوم و آلیاژهای بالای نیکل استفاده می کنند موثرتر و نیز با صرفه تر است . لوله های fine-fin وقتی از جنس مواد گران قیمت ساخته می شوند به میزان زیادی هزینه ها زا کاهش می دهند به طوری که مثلا وقتی جنس لوله از تیتانیوم باشد هزینه هر فوت مربع از سطح انتقال حرارت تا ۵۰ % کاهش می یابد.
مبدلهای دارای پره های طولی (شیاردار) نسبتاً گران هستند و چون قابل تمیز کردن نمی باشند می توان از آنها فقط برای سیالاتی استفاده کرد که به طور معمول دارای ضرایب فیلم بسیار پایین بوده و رسوبی از خود بر جای می گذارند که با جوشیدن خارج می شوند. به این ترتیب این نوع مبدلها برای گازها در فشار پایین که چگالی آنها کم بوده و افت فشار مجاز نیز پایین است ایده آل می باشند.
۳-۱-۵-۱: بفلهای میله ای ( ROD Baffle )
مبدل های ROD بفل توسط شرکت نفتی Phillips در سال ۱۹۷۰ جهت بر طرف کردن مشکل لرزش مبدل ها توسعه داده شد. در این هندسه توسعه یافته سمت پوسته بفلهای قطابی با یک سیستم شبکه ای جهت ساپرت لوله ها جانشین شده اند . جریان محوری روی لوله ها باعث افت فشار کمتر و لرزش کم خواهد شد. در این مبدل ها بفل های میله ای با آرایش خاصی به حلقه بفل در دور دسته لوله جوش خورده اند. این بفل ها به صورت دسته ۴ تایی مورد استفاده قرار می گیرند.
ROD بفل ها علاوه بر حل مشکل لرزش دسته لوله ها سبب کاهش در افت فشار و رسوب گذاری می شوند و همزمان کارایی حرارتی را هم بالا می برند و نیز جریان خالص مخالف در طراحی های با یک گذر لوله بدست می آید . نمونه ROD بفل در شکل (۳-۱) دیده می شود.

شکل (۳-۱) : نمایی از Rod Baffle در مبدل پوسته و لوله

در شکل های (۴-۱) و (۵-۱) الگوی جریان در مبدل های Segmental Baffle و Rod Baffle را نشان می دهد.

شکل (۴-۱) : الگوی جریان در Segmental Baffle

شکل (۵-۱) : الگوی جریان در Rod Baffle

در کل می توان مزایای ROD بفل ها را به صورت زیر خلاصه نمود :
• مبدل های ROD بفل مشکل مربوط به لرزش لوله ها را از بین می برد و باعث کاهش افت فشار سمت پوسته و افزایش عملکرد حرارتی مبدل می گردد.
• افت فشار کمتر در پوسته در این مبدل ها باعث ذخیره انرژی قابل توجهی بالاخص در سیستم های گازی می شود .
• پوسته مبدل به شکل های استاندارد X ,K ,G , H , F , E می تواند ساخته شود و در ساختن لوله و بفل ها از آلیاژهای معمول استفاده می گردد جنس بفل ها هم با توجه به نوع سیال سمت پوسته انتخاب می شود .

۴-۱-۵-۱: بفل های حلزونی ( Helical Baffle )
هندسه توسعه داده شده دیگر سمت پوسته جایگذاری بفل های قطایی وسط یک سیستم بفل قطابی با زاویه های خاص می باشد که سبب ایجاد الگوی جریان حلزونی در داخل پوسته می شود. این تکنولوژی سبب کاهش میزان افت فشار و کاهش لرزش و کاهش تمایل به رسوب گذاری می شود. مبدل های پوسته – لوله ای با بفل های حلزونی در جمهوری چک توسعه داده شد . این مبدل ها که به مبدل های Helix (Helixchanger) معروفند نواقص عمده مبدل های با بفل های قطایی را حداقل می کند. بفل های حلزونی صفحاتی هستند که با یک زاویه خاص نسبت به محور لوله ها در سمت پوسته قرار می گیرند و ضرایب انتقال حرارت بالایی در سمت پوسته ایجاد می کنند. اینها اثری مشابه با اینزرت های نوار پیچ در داخل لوله دارند در شکل(۶-۱) زیر یک مبدل حرارتی با بفل های حلزونی و شکل(۷-۱) الگوی جریان در آن نشان داده شده است .

شکل(۶-۱) : مبدل حرارتی با بفل های حلزونی

شکل(۷-۱) : الگوی جریان در بافل های حلزونی
تستهایی که انجام شده است نشان دهنده کاهش بسزایی در میزان رسوب گذاری ( در این مبدل ها ) می باشد. این نوع بفل ها باعث افزایش کارایی انتقال حرارتی و کاهش در مقدار سطح مورد نیاز و نیز مهمتر از آن کاهش قطر پوسته خواهند شد. نتیجه اینست که این نوع بفل ها باعث می شوند مبدلی ارزانتر و کوچکتر داشته باشیم .
برخی از مزایای مبدل های Helix به ترتیب زیر است :
۱ – مبدل در بازه های زمانی دیرتری احتیاج به تمیز کردن خواهد داشت به طوری که این مدت زمان در برخی سرویس ها به ۳ تا ۴ برابر افزایش می یابد.
۲ – کارایی و عملکرد بسیار خوبی بالاخص در سیستم های بزرگ که Upgrade می شوند بدست می آید.
۳ – صرفه جویی هزینه سرمایه گذاری خوبی حاصل می شود .
۴ – صرفه جویی انرژی بالایی ناشی از هزینه های پایین تر کمپرسورها و پمپ ها و تجهیزات پایین دستی حاصل می شود .
۵ – لرزش دسته لوله نیز کاهش می یابد ( یک دلیل آن ناشی از کوتاه شدن طول لوله ساپرت نشده است )
۶ – میزان رسوب گذاری در این مبدل ها به دلیل از بین رفتن فضاهای مرده بسیار کاهش می یابد .
۵-۱-۵-۱: لوله های پیچشی ( Twisted – Tubes)
توسعه دیگری که در زمینه مبدل های حرارتی پوسته – لوله ای صورت گرفته است مبدل هایی با لوله های پیچشی می باشد. این لوله ها بوسیله یک فرایند ویژه شکل دهی تولید می شوند و در دسته لوله قرار می گیرند. لوله های استفاده شده در مبدل های Twisted – tubes طی یک فرایند تک گامی شکل گرفته اند لوله های تولیدی یک مقطع بادامی شکل دارند و پیچش به آنها اضافه می شود . این لوله ها هر یک توسط دیگری در طول مبدل ساپرت می شوند . اگرچه Twisted – tubes ها با یکدیگر تماس دارند اما فاصله کافی بین آنها برای جریان سمت پوسته وجود دارد . جریان سمت پوسته همانند درون لوله یک حرکت چرخشی خواهد داشت . این باعث افزایش آشفتگی هر دو سمت لوله و پوسته ( بخوبی ) می شود. این لوله ها به نحوی به هم قفل می شوند که نیازی به بفل های حمایت کننده نمی باشد . این واحدها جریان کاملا محوری و بدون فضاهای مرده دارند و تمایلی به لرزش در این واحدها وجود ندارد. همانطور که بیان شد هیچ بفلی برای این واحدها مورد نیاز نیست .توسعه انتقال حرارت در هر دو سمت لوله و پوسته اتفاق خواهد افتاد و نسبت های بالاتر سطح به حجم به دست می آید ( در مقایسه با دسته لوله های مرسوم ) اصطکاک کمتری در سمت پوسته وجود خواهد داشت و جریان خالص مخالف می تواند در حالت های یک گذر لوله و دو گذر پوسته – دو گذر لوله حاصل شود . لوله های پیچشی در واقع هدفشان ترقی دادن انتقال حرارت در هر دو طرف لوله و پوسته می باشد که توسط توسعه و بهبود میدان جریان در دو سمت مبدل صورت می گیرد. این چنین افزایش دهنده های دوتایی را می توان با ترکیب استفاده از اینزرت ها و مثلا لوله های پره کوتاه مقایسه کرد. در شکل(۸-۱) یک مبدل حرارتی با لوله های پیچشی نشان داده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورد محصولات زراعی، شبیه سازی، تجزیه واریانس، زیست محیطی

شکل(۸-۱) : مبدل حرارتی با لوله های پیچشی
عموما در طراحی های با Twisted – tubes) ها) شکل (۹-۱)، حرکت پیچشی سیال موجب افزایش توربولنسی حتی در سرعت های کم و سیالات با ویسکوزیته بالا و در نتیجه بهبود انتقال حرارت می ش به میزان ۴۰% ضرایب انتقال حرارت بالاتری نسبت به مبدل های لوله ای با بفل های قطایی در افت فشار مشابه را می دهد . لیسانس این نوع مبدلها به صورت تجاری در اختیار شرکت های Allard سوئد و Brown Fin tube آمریکا قرار دارد . این مبدل ها همچنین می توانند به صورت ترکیب با دسته لوله های معمولی برای نیازهای ویژه انتقال حرارتی و افت فشاری مورد استفاده واقع شوند .

شکل (۹-۱) : الگوی جریان در تیوب و پوسته در مبدل لوله های پیچشی (Twisted Tube)
از مزایای دیگر این نوع مبدلها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
الف ) کاهش گرفتگی – بعضی از مواردی که باعث کاهش کرفتگی می شوند عبارتند از :
• نداشتن بافل و حذف نقاط مرده در قسمت پوسته
• داشتن پروفایل سرعت ثابت و یکنواخت
• کنترل دمای دیواره لوله در اثر توزیع جریان ثابت
ب ) نداشتن لرزش – بعضی از مواردی که باعث از بین رفتن لرزش می شوند عبارتند از :
• نبود بافل و حرکت سیال پوسته در امتداد طول لوله ها
• تماس لوله های مارپیچ در تعداد زیادی از نقاط
ج ) کاهش افت فشار – بعضی از مواردی که باعث کاهش افت فشار می شوند عبارتند از :
• نداشتن بافل و کاهش افت فشار
• کوتاهتر بودن طول این نوع مبدل ها و داشتن تعداد پاس های کمتر
د ) تمیز کردن آسانتر
۶-۱: تاثیر بهبود انتقال حرارت در مبدل های حرارتی
بهبود انتقال حرارت در مبدل های حرارتی معمولا با افزایش افت فشار و در نتیجه افزایش قدرت پمپاژ (Higher pumping power) را به دنبال دارد. بنابراین هر گونه افزایش انتقال حرارت باید در مقابل هزینه های صرف شده جهت غلبه بر افت فشار مقایسه و بررسی شود. هزینه سالانه مصرف برق برای پمپ در هنگام سرویس برابر است با :
Operating Cost = (Pumping power, kw) (Hours of operation, h) (Price of Electricity, $/kwh)

کم کردن افت فشار و جرم سیال ورودی می تواند هزینه یک مبدل را کاهش دهد اما در عوض سایز مبدل افزایش پیدا می کند که این به معنی افزایش هزینه اولیه (initial cost) می باشد. ضریب انتفال حرارت می تواند با اختلال در جریان سیال که به کاهش و یا از بین رفتن لایه مرزی و شکستن ویسکوزیته می شود، بهبود یابد اما برای رسیدن به این مرحله نیاز به افزایش قدرت پمپاژ می باشد که در نهایت باعث بالا رهتن هزینه می شود. بنابراین برای رسیدن به انتقال حرارت مطلوب در مبدل های حرارتی، تکنیک ها و روش های متعددی وجود دارد که در بالا به آنها اشاره شده است.

فصل دوم :
مبدل های حرارتی و انواع آن

۱-۲: تقسیم بندی مبدلها
این تقسیم بندی بر اساس سیال فرآیندی مبدل شکل گرفته است. البته تفاوت بین ضرایب انتقال حرارت گازها و مایعات در تعیین شکل مبدل نقش موثری دارد.
۱-۱-۲ :مایع / مایع
در این مبدلهای حرارتی هر دو سیال مایع هستند و مکانیزم انتقال حرارت برای هردو، انتقال حرارت اجباری است. انتقال حرارت در این مبدلها به علت بالا بودن ضریب انتقال حرارت مایعات بالاست.
۲-۱-۲: گاز / مایع
در این مبدلها یک سیال مایع و سیال دیگر گاز است. معمولاً برای خنک نمودن سیال گرم توسط هوا استفاده می شود. جریان مایع با سرعت کافی داخل لوله پمپ میشود که این موجب بالا بودن ضریب انتقال حرارت طرف لوله ها می شود. هوا به صورت متقاطع بر روی لوله ها جریان می یابد. جریان هوا می تواند به صورت جابجایی اجباری یا آزاد باشد.
۳-۱-۲: گاز / گاز
معمولاً کمتر اتفاق می افتد که در مبدلها هر دو سیال گاز باشند. مگر اینکه یکی از گازها در فشار بالا باشد. گاز فشار بالا که دانیسته آن بیشتر است در داخل

دیدگاهتان را بنویسید