پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار، زیرساخت ها، فناوری اطلاعات

3مجموع150100 نمودار 4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان ج) تحصیلات:نتایج جدول 4-3 و نمودار 4-3 نشان می دهند، 64 نفر معادل 42. 6 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات «لیسانس»، 48 نفر معادل 32 درصد دارای تحصیلات «فوق لیسانس»، و 32 نفر دارای تحصیلات «دکتری» بودند. کمترین مدرک تحصیلی مربوط تحصیلات «فوق دیپلم » […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد رتبه بندی، سلسله مراتبی، مقایسات زوجی

شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان «روششناسی» یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. هر تحقیقی بدین منظور صورت میگیرد که بتواند از یافتههایی که از مطالعه یک یا چند گروه کوچک به نام نمونه به دست میآید، تعمیم‌هایی را در […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتبی، سلسله مراتب، تصمیم گیری چند شاخصه

حقوق و عوارض گمرکی ورودی یا صدوری و خسارات تاخیر تادیه و وفق قوانین و مقررات آن کشور که تخلف در ارتباط با عملیات تیر درآن به وقوع پیوسته است، ضامن و پاسخگوی گمرک است و مسئول پرداخت وجوه مطالبه شده از سوی گمرک خواهد بود. (ماده 8 کنوانسیون). 2- کامیون های حامل کالا تحت […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد افغانستان، امارات متحده عربی، تاجیکستان

زیر شاخص های مرتبط با شاخص اخذ مجوز را در سالهای 2006 و 2012 در کشورهای مورد مطالعه ارائه نموده است. منظور از تعداد مراحل در شاخص اخذ مجوزها آن تعداد مراحل مقرراتی می‎باشد که به منظور عملیاتی نمودن فعالیت، می بایست توسط سرمایه گذار و یا کار آفرین رعایت شود و این فرایندها شامل […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد نوین سازی، گمرک جهانی، مزیت رقابتی

نقل داخلی و بین المللی بطور مستقیم بر هزینه‌های تجارت اثر می گذارد. برای مثال، وجود بنادر ناکارآمد باعث بوجود آمدن زمان بارگیری طولانی تر می شود که خود باعث انباشت کالاها شده و حجم صادرات را کاهش و هزینه آن را افزایش می دهد. همچنین وجود شبکه لجستیکی کارآمد نیز که نقش زنجیره ای […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد ساده سازی، فناوری اطلاعات، اسناد تجاری

کل هزینه های سرمایه گذاری شرکتها افزایش می یابد. این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار شرکتهاست، به طوری که این فناوری بنیان کسب و کار را تغییر داده است و می تواند به مزیتهای استراتژیک برای شرکتها تبدیل شود. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد تجارت بین الملل، کسب و کار الکترونیک، کشورهای آسیایی

دارد دریافت کرد. برآورد چنین هزینه‌هایی به طور قابل توجه ای متفاوت است و آن برای فهم تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مفید است. هزینه های مستقیم شامل هزینه آماده سازی اسناد و مدارک و تطابق با سایر گمرکات و انواع قوانین است. همچنین این هزینه ها شامل هزینه کالا‌ها از کارخانه به […]

پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد روابط تجاری، ساده سازی، تجارت بین الملل

ی های ذیل مشترکند: خریداران: افرادی که با استفاده از پول خود قصد خرید کالا و یا استفاده از خدمات را دارند.  فروشندگان: افرادیکه کالا و خدمات مورد نیاز خریداران را ارائه می نمایند. فروشندگان را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی نمود: خرده فروشان: کالا و خدمات را مستقیما در اختیار متقاضیان […]

پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع سطح معنادار، زیرساخت ها، فناوری اطلاعات

3مجموع150100 نمودار 4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان ج) تحصیلات:نتایج جدول 4-3 و نمودار 4-3 نشان می دهند، 64 نفر معادل 42. 6 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات «لیسانس»، 48 نفر معادل 32 درصد دارای تحصیلات «فوق لیسانس»، و 32 نفر دارای تحصیلات «دکتری» بودند. کمترین مدرک تحصیلی مربوط تحصیلات «فوق دیپلم » […]

پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع رتبه بندی، سلسله مراتبی، مقایسات زوجی

شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان «روششناسی» یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. هر تحقیقی بدین منظور صورت میگیرد که بتواند از یافتههایی که از مطالعه یک یا چند گروه کوچک به نام نمونه به دست میآید، تعمیم‌هایی را در […]