No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره نفتای، میعان، ئیدروژن، Platformer)

دانلود پایان نامه

واحد تبدیل کاتالیستی

۱-۳: شرح کلی فرآیندهای واحد تبدیل کاتالیستی
واحد شماره یک تبدیل کاتالیستی شرکت پالایش نفت آبادان در سال ۱۹۶۲ میلادی که توسط شرکت مهندسی و ساختمان فلور و براساس طراحی شرکت UOP بنا گردیده بود در سرویس عملیاتی قرار گرفت.
این واحد برای تبدیل ۲۰۰۰۰ بشکه در روز نفتای خام تولیدی واحدهای تقطیر با درجه آرام سوزی حدود ۴۷ به محصول پلاتفرمیت با درجه آرام سوزی ۹۶ و فشار بخار تقریبی ۶ پوند بر اینچ مربع مطلق طراحی گردید. تحت این شرایط روزانه ۱۵۴۰۰ بشکه در روز محصول پلانفرمیت استحصال می گردید.
واحد تبدیل کاتالیستی شامل دو مرحله فرآیند کاتالیستی می باشد. در مرحله اول (تصفیه Unifiner) نفتای خام ارسال از واحدهای تقطیر با جریان گاز غنی از ئیدروژن تولید شده در مرحله دوم (تبدیل – Platformer) مخلوط شده و پس از رسیدن به دمای مطلوب از درون راکتور از نوع Down Flow با بستر ثابت کاتالیست عبور می نماید. کاتالیست این راکتور معمولاً کبالت – مولیبدن، نیکل – مولیبدن و یا کبالت – نیکل – مولیبدن روی پایه آلومینا می باشد.
محصولات خروجی از راکتور سرد و طور جزیی میعان می گردد. گاز تولیدی در این فرآیند به مسیر سیستم سوخت واحد و نفتای تصفیه شده به مرحله دوم (واحد تبدیل) ارسال می گردد.
در واحد تصفیه ناخالصیهای غیر فلزی مانند گوگرد ، نیتروژن موجود در خوراک به ترکیبات قابل جداسازی تبدیل و ناخالصیهای بعنوان سموم کاتالیست بخش تبدیل محسوب شده و باید از خوراک جدا گردند.
در مرحله دوم (تبدیل یا Platformer) نفتای تصفیه شده ارسال از مرحله اول (تصفیه Unifiner) با گاز گردشی غنی ئیدروژن مخلوط و پس از رسیدن به دمای مطلوب کاهش وارد اولین راکتور (از نوع Radial Flow) می گردد.
این راکتور و دو راکتور دیگر مجموعاً شامل بسترهای ثابت از کاتالیست های دو فلزی پلاتین، رینیوم می باشد. جریان ئیدروژن – ئیدروکربن به صورت شعاعی از درون راکتور عبور می نماید و این واکنش ها عمدتاً گرماگیر می باشند و بدین خاطر دمای محصولات خروحی راکتور کمتر از دمای مطلوب برای انجام واکنش ها در راکتورهای بعدی می باشد و در نتیجه محصول راکتور اول جهت انجام واکنش های لازم در راکتور دوم ابتدا گرمی می گردد و این عمل بصورت مشابه برای راکتور سوم نیز انجام می گیرد.
محصولات خروجی از راکتورسوم سرد و بطور جزیی میعان می گردد. محصول گازی آن شامل (گاز غنی از ئیدروژن) پس از میعان جزئی محصولات جدا میگردد. بیشترین حجم این گاز بطور گردشی به سیستم واکنش تبدیل برگردانده شده و بخشی از آن جهت انجام واکنشهای تصفیه به مرحله اول ارسال و بخش مازاد آن به سیستم سوخت واحد ارسال می گردد.
محصول مایع حاصل از راکتوسوم جهت تثبیت فشار بخار به برج تثبیت کننده و محصول پائینی این برج بعنوان محصول اصلی (پلاتفرمیت) به مخازن مربوطه ارسال می گردد.
جریان ئیدروکربن های سبک مایع سیستم بالاسری برج تثبیت کننده به برج پروپان زدا منتقل و در آنجا محصول گاز مایع LPG جدا و به مخازن مربوطه ارسال می گردد. گازهای حاصل از این جداسازی به پتروشیمی آبادان ارسال می شود.
۲-۳: بررسی عملیات روی خوراک در واحد تبدیل کاتالیستی
عملیات واحد تبدیل کاتالیستی شامل قسمتهای زیر است:
۱-۲-۳: بخش تصفیه (UNIFINER)
۱-۱-۲-۳: بخش راکتور (REACTOR SECTION)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درموردسود سهام، تنزیل، ارزش سهام، سهامداران

دیدگاهتان را بنویسید