آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اهمیت برند برای مشتریان

اهمیت برند برای مشتریان امروزه برنده ها نقشهای زیادی را در راستای بهبود زندگی مصرف کنندگان و افزایش ارزش برای شرکت ها ایفا می کنند. برندها اساس و سازنده ی اصلی محصول را می شناسانند بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

ابعاد معنویت در محیط کار

ابعاد معنویت در محیط کار احساس همبستگی تیمی[1] : این مورد ،شامل مفاهیمی چون روحیه تیمی ،مبادلات دو جانبه بین اعضا،وجود حس مشترک بین افراد و داشتن هدف مشترک است. (ریگو و ایکان[2]، 2008 ،63)هم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

ابعاد مختلف رهبری تحول آفرین

ابعاد رهبری تحول آفرین رهبری تحول آفرین برای عملی شدن به چهار مولفه یا عامل که به عنوان عناصر تشکیل دهنده این نظریه نیز شناخته شده اند نیاز دارد. این عوامل عبارتند از: 1- نفوذ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

خرده فروشی بر اساس ترکیب کالا برای فروش

خرده فروشی بر اساس ترکیب کالا برای فروش خرده فروشان را بر اساس طول و عرض ترکیب کالاها نیز طبقه بندی می کنند. بر این اساس انواع خرده فروشی عبارتند از: فروشگاه های اختصاصی، فروشگاه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تست­های امنیتی

تست­های امنیتی: تست­های امنیتی به منظور بررسی اثربخشی زیرساخت‌های امنیتی، عملکرد مکانیزم کنترل دسترسی، زمینۀ عملیاتی مشخص شده و وجود آسیب پذیری‌های شناخته شده در زیرساخت‌ها انجام می‌گیرد و به سازمان‌ها، در شناسایی نقاط ضعف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

ارتباط هوش معنوی و رهبری

هوش معنوی و رهبری همانند بهره هوشی و هوش عاطفی، هوش معنوی نیز در مدیریت و رهبری بسار کاربرد دارد. بایرمن و ویتی ادعا می‌کنند یک پارادایم مدیریتی جدید که معنویت را در بر می‌گیرد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه ی سلسله مراتبی و موازنه ایستا

عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه ی سلسله مراتبی و موازنه ایستا 2-2-2-6-1- اندازه شرکت رابطه ی بین ارزش شرکت و نسبت بدهی آن ها روشن نیست. به لحاظ تئوریک، شرکت های بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

ابعاد سازگاری شغلی

ابعاد سازگاری شغلی 1- راحتی:[1] در ارزش راحتی تنوعی از نیازهایی با جنبه‌های خاص از شغلی که کار را برای کارگر کم استرس تر می‌سازد وجود دارد. این نیازها کاملاً مختلف هستند، شامل تمام‌وقت مشغول بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل