پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان تبلیغات شفاهی بر رضایت گردشگران

  عنوان کامل پایان نامه :  اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری – مهارت ارتباطی توانایی برقراری ارتباط به گونه مؤثر و کارآمد با دیگران.  مؤثر بودن یعنی پیام با احتمال ادامه مطلب…

By 92, ago