پایان نامه ها و مقالات

…، إفریقیا

دانلود پایان نامه

القضبان …
وجوهٍ لم تعرِفها بعدُ
باسمِ القتلی فی کان مکان
المصلوبین علی الجُدران
المنسییِّن بِلا أکفان
بعیداً عن ضوضاءِ المجد
المشنوقین … المنفیین
المهزومین … المقهورین
( اغانی إفریقیا ، ص ۱۶۱ )
فیتوری از جبار غم و اندوه می خواهد بزرگی انسان را بنویسد ، چهره هایی که پشت میـله های
زندان هستند. کسانی که به دار آویخته می شوند ، فراموش شدگانی که بدون کفن دفن می گردند و آوارگان و تبعید شدگانی که همگی برای بدست آوردن آزادی این رنج ها را تحمل می نمایند.
من أجلِک یا إفریقیه
یا ذاتِ الشمس الزنجیه
یا أرضَ الایامِ الحیّه
یا أغنیهً فی شفتیَّه
أغنیه ساذجهَ الالحان
إسمعها ، فیضبحُّ بروحی
قلقُ الانسانِ المجروح
و یغیم علی عینیَّ دخان ( همان ، ص ۱۶۲ )
او همه اینها را به خاطر آفریقا می داند به خاطر آفریقا که خـورشید زنگبـار است ، آفریقـایی که
نغمه اش بر هر زبانی جاری است و در پایان قصیده می گوید :
اکتب … فعلی أرضِکَ مازال
الرُّعبُ الابیضُ ذوالأ غلال
یغسِلُ بالدمِ قلبَ الاطفال
وینکسِّ أعناقَ الأجیال
فکأنَّ دمَ الانسانِ تراب
و تجاریبَ التاریخِ تراب
و الحریهَ أشباحُ ضباب
و کأن الأبیضَ نصفُ إِله
و کأن الأسودَ نصفُ بشر ( اغانی إفریقیا ، ص ۱۶۳ )

او می گوید رعب و وحشت بر آفریقا سایه افکنده است و قلب کودکان را با خون می شوید گویی
خون انسان خاک است و تجربیات تاریخ نیز خاک اند.
و گویی آزادی سایه مه ای است و گویی سفید پوستان نیمی از خداوندند و سیاه پوستان نیـمی
از بشر.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   نیازهای اجتماعی، ارزش های اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید