No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع زیست محیطی، تقسیم بندی، جنگ جهانی دوم، ارتقاء کیفیت

دانلود پایان نامه

صل ازلاتکس پایه آبی برگرفته ازپلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات /آلفاالفین
۱-۶ محدودیت‎های تحقیق
۱-عدم وجودمنابع مروری ومطالعاتی کافی مبتنی بر شیمی وسینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات/ آلفاالفین
۲-پتانسیل شیمیایی ضعیف آلفا الفین‎ها و عدم تمایل این خانواده به شرکت درواکنش‎های پلیمریزاسیون، مضاف براینکه این مشخصه با افزایش طول زنجیرآلفا الفینی شدت میگیرد، حال آنکه صرفا گزارش‎هایی درخصوص انجام پلیمریزاسیون ۱-آلکن‎ها و آن هم به کمک واکنش‎های کاتالیستی وجوددارد.
در فصل دوم این پایان نامه شرح مختصری درباره پلیمریزاسیون امولسیونی، پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات آلفاالفین‎ها (باتاکید بر پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات -اتیلن باتوجه به اینکه بیشترین گزارش‎ها درخصوص پلیمریزاسیون ۱-آلکن‎ها با وینیل استات معطوف به این واکنش است) و نانوکامپوزیت‎های پلیمر-خاک رس (از میان انواع نانوذرات ذکر شده در این فصل به بررسی ساختار و مشخصات سیلیکات‌های لایه‌ای از جمله رس و روشهای شناسایی آن‌ها پرداخته می‎شود) داده شده ومطالعه برهم کنش ذرات نانو وذرات لاتکس و برخی ویژگی‎های آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

۲.منابع مروری فصل دوم
۲-۱ مقدمه
دراین بخش به بیان کلیات موردنیاز برای فهم چگونگی انجام واکنش‎های پلیمریزاسیون امولسیونی، معرفی افزودنی‎های مورد استفاده دراین تحقیق وبیان دیدگاههای برخی پژوهشگران دراین زمینه پرداخته می‎شود.
۲-۲ پلیمریزاسیون امولسیونی
هنگامی که شخصی کلم? لاتکس را می‎شنود معمولاً دستکشهای لاتکس در ذهنش تداعی می‎شود. لاتکس لاستیک طبیعی که در تهی? دستکشها استفاده میشود یکی از انواع خیلی متنوع لاتکسهای موجود در محصولات معمولی خانگی نظیر رنگ‎های لاتکس‎، پرداخت کفپوشها، روکش کاغذها، پشتپوشی فرشها، منسوجات بدون بافت و چسبها می‎باشد. لاتکس‎ها با هدف بالابردن مشخصههایی همچون دوام، مقاومت شیمیایی و پایداری ابعادی غالباً به محصولات تجاری اضافه میشوند یا به همان صورت اولیه مورد استفاده قرار میگیرند.
لاتکسها مایعاتی (معمولاً آبی) هستند که ذرات پلیمری در مقیاس میکروسکوپی در آن پراکنده می‎شوند واز پلیمریزاسیون امولسیونهای مونومری (یعنی قطرات مونومر امتزاج ناپذیر که در فاز پیوسته دیسپرس میشوند) بدست می‎آیند وآنهارا میتوان زیر گروه لاتکسهایی که به طور طبیعی تشکیل میشوند و لاتکسهای سنتزی تقسیم بندی کرد. دیسپرسیون‎های ثانویه مثال‎هایی را شامل میشود که پلیمرها فقط بعد از تهیه به صورت دیسپرسیونهای پلیمری در میآیند. لاتکسهای مصنوعی بعد از دیسپرس کردن پلیمر جامد یا امولسیون کردن محلول پلیمری در یک محیط دیسپرسیون مناسب بدست می‎آیند.
امولسیونهای معکوس به استفاده از حلالهای آلی به عنوان فاز پیوسته مرتبط میشود. به عنوان مثال، پلیمرهای محلول در آن به روش پلیمریزاسیون امولسیونی معکوس در محیطهای آلی تهیه میشوند. پلی-اکریلیک اسید پلی (متاکریلیک اسید) و کوپلیمر آنها، پلیمرها و کوپلیمرهای آمونیوم چهارتایی، وپلی اکریل آمید به این دست? مهم از پلیمرهای سنتزی تعلق دارد.
زمینههای کاربرد اصلی این پلیمرها عبارتند از تصفیه آب و فاضلاب، پاک کنندهها، ساخت کاغذ، روکش ها، چسب ها، منسوجات و پلیمرها ابر جاذب. با این حال، استفاده از حلالهای آلی در لاتکس‎ها به دلایل زیست محیطی کنار گذاشته میشوند. در واقع، تمایل به عدم استفاده محلول‎های پلیمری بر پای? حلال، اصلی ترین نیروی محرکه برای توسعه لاتکس‎های بر پای? آب میباشد.
پلیمریزاسیون امولسیونی اولین بار در آزمایشگاههای صنعتی در اواخر ده? ۱۹۲۰ به منظور تولید لاتکسهای لاستیک سنتزی به جایگزین برای لاتکسهای لاستیک طبیعی در ساخت تایر توسعه یافت. طی جنگ جهانی دوم زمانی که منابع لاستیک طبیعی کاهش یافت فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی به طور خیلی گسترده توسعه یافت و به اجرا درآمد. از آن زمان به بعد، مجموع? جدیدی از لاتکس‎ها باکاربرد در صنایع کاغذ، نساجی، روکشها و چسبها معرفی شدهاند. هم اکنون انواع لاتکسها باظرفیت تولیدبیشتر از ۸ میلیون تن در سال بصورت خشک تولید میشوند که حدود ۷ درصد تولید جهانی پلیمر را به خود اختصاص میدهند.
برای مثال با افزودن پلیمری خاص به پلیمر دیگری که شرایط فرایند پذیری آن مشکل تر و هزینه برتر است، می‎توان این شرایط را تسهیل کرد، تا هم یکنواختی در کل محصول بهبود یابد و هم اینکه مقادیر ضایعات تولید شده در اثر مشکلات ناشی از شرایط سخت واکنش کاهش می‎یابد]۱-۲[.

۲-۲-۱ مزایای پلیمریزاسیون امولسیونی
انعطافپذیری، کلمهای کلیدی در پلیمریزاسیون امولسیونی میباشد. خواص لاتکس را میتوان متناسب با کاربردش کنترل کرد.
اجزاء مختلفی از مونومرها، روشهای فرآیند وافزودنیها را میتوان طی پلیمریزاسیون امولسیونی به کار برد که این امر فرآیند را انعطاف پذیر می‎کند و می‎توان محصولات متنوعی با خواص ویژه را تهیه کرد. پلیمریزاسیون امولسیونی تولید ذراتی با خواص ویژه کنترل شده شامل اندازه، ترکیب مورفولوژی و وزن مولکولی را امکان پذیر میسازدو گروههای عاملی را با هم میتوان وارد ذرات کرد. مخلوط انواع مختلفی از لاتکسها به مورد دستیابی به خواص مطلوب بدون انجامدادن پلیمریزاسیون فرموله شدهاند.
در دیگر تکنیک‎های پلیمریزاسیون،معمولا سرعت پلیمریزاسیون ۱۲ با جرم مولکولی رابط? عکس داردو برای رسیدن به سرعت‎های بالای پلیمریزاسیون به تعداد زیادی رادیکال نیاز میباشد که نتیجتا منجربه تشکیل پلیمرهایی با جرم مولکولی پایین میشود. با این حال در پلیمریزاسیون امولسیونی در نتیج? جدایی رادیکالها به دلیل توزیع آنها در داخل ذرات پلیمریزه شوند? مجزا از هم احتمال دارد که سرعت پلیمریزاسیون و جرم مولکولی به طور همزمان بالا باشند.
به علاوه، گرانروی نوعاً پایین لاتکسها این امکان را فراهم میآورد که سرعت انتقال حرارت طی پلیمریزاسیون بالا باشد ونیز جریان با آن در سطح سوبسترایی که روکش داده میشود عالی باشد، سپس میتوان آب را به سرعت طوری تبخیر کرد که ذرات بتوانند در اثر بهم پیوسته یک فیلم پلیمری پیوسته را تشکیل دهند. روکشهای پلیمری امولسیونی بر پای? آب از نظر زیست محیطی بهتر از روکش‎های بر پای? حلال می‎باشند. مقررات زیست محیطی که رها شدن ترکیبات آلی فرار۱۳ در محیط را محدود میکند. استفاده از پلیمرهای بر پای? آب راتوصیه می‎کند، لاتکس‎های بر پای? آب را می‎توان برای انجام کارهای مشابه با سیستم‎های بر پای? حلال اما بدون داشتن پیامدهای زیست محیطی بکارگرفت]۱۳[.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوع نیروها، سانتیمتری..........................................................۶۷، سانتیمتری..........................................................۶۶، سانتیمتری........................................................۷۵

۲-۲-۲ فرآیندهای پلیمریزاسیون امولسیونی
پلیمریزاسیونهای امولسیونی فرآیندهای پلیمریزاسیون هتروژن می‎باشند که برخلاف پلیمریزاسیون‎های توده‎ای یا محلولی از لحاظ ترکیب در سراسر محیط واکنش یکنواخت نمیباشند. آنها حاوی ذرات کلوئیدی پلیمریزه شده هستند که در محیط آبی بی اثری دیسپرس شدهاند. سه تقسیم بندی اصلی برای پلیمریزاسیون امولسیونی وجود دارد: پلیمریزاسیون متداول، پلیمریزاسیون مینی امولسیونی و پلیمریزاسیون میکروامولسیونی. تنوع این نوع پلیمریزاسیون‎ها شامل امولسیون‎های معکوس می‎باشد. برخی فرآیندهای پلیمریزاسیون هتروفاز (نظیر پلیمریزاسیون سوسپانسیونی و دیسپرسیونی) وجود دارد که جزء پلیمریزاسیون‎های امولسیونی نمی باشد اما به نحوی مرتبط می‎باشد وهمچنین می‎تواند ذرات پلیمری کلوئیدی ایجاد کند. بعضی از لاتکسها (به ویژه لاتکس‎های مصنوعی) بدون هیچگونه پلیمریزاسیونی تولید میشوند. جزئیات فرآیندهای پلیمریزاسیون مختلف در زیر توضیح داده می‎شود.]۱۳[

۲-۲-۳ کاربردهای صنعتی
لاتکسها معمولاً در حالت اولیه خودشان استفاده نمی شوند اما برای تغییر خواص با سایر مواد ترکیب میشوند تا برای کاربردهای مورد نظر هماهنگی داشته باشند.لاتکس هاعمدتا در پوشش های ساختمانی استفاده شده ومهمترین نوع محمل مصرفی دراین نوع ازپوشش‎ها هستند.ازجمله مهمترین مزیت های این پوش هامی توان به سریع خشک شده، بوی کم، عدم بوی محصولات جانبی ناشی از اکسیداسیون‎، قابلیت تمیز کار ی راحت وسایل، کاهش خطرات آتش سوزی وپایداری خواص مکانیکی اشاره نمود. فیلم این پوشش هاازطریق بهم پیوستن ذرات پلیمری۱۴ تشکیل میشود. بهم پیوستن ذرات هنگامی رخ می دهدکه دمای تشکیل فیلم بالاتر از دمای انتقال شیشه ای( Tg) ذرات پلیمرباشد. هرچند که مراحل اولیه بهم پیوستن ذرات درصورتی که دماکمی بالاتر از Tg باشد بسرعت انجام میشود. ولی جهت کامل شدن این فرآیند نیاز به دماهای بالاتر می باشد.یکی از مشکلات پوشش های لاتکس تهیه پوشش هایی است که بتوانند دردمای پایین قابلیت تشکیل فیلم راداشته باشند.جهت حل این مشکل ازحلال های ائتلاف دهنده استفاده می شود۱۵ این حلال‎ها درداخل ذرات پلیمری حل شده وباعث کاهش Tg می شوند وبنابراین تشکیل فیلم دردماهای پایین حاصل می شود. بعد ازتشکیل فیلم حلالهای ائتلاف دهنده به آرامی ازداخل فیلم به خارج نفوذکرده وتبخیر می شوند]۱۴[.دراین میان رنگدانهها و غلظت دهندههانیز به ترتیب برای اصلاح خواص نوری و رئولوژیکی به لاتکس اضافه می‎شوند. در بیشتر اوقات خود لاتکس جزء اصلی نمیباشد بلکه بیشتر برای بهبود خواص عملکردی محصولات تجاری استفاده می‎شود. به عنوان مثال، روکشهای لاتکس مقاومت شیمیایی سطوح خارجی تجهیزات صنعتی را فراهم میآورند و رنگپایههای لاتکس، پایداری ابعادی پارچه را تأمین می‎کنند. در اغلب موارد، لاتکسهای تجاری شده در مقیاس اقتصادی ( در کل حداقل ۸ میلیون تن لاتکس خشک سالیانه تولید می‎شود) تولید میشوند و ارتقاء کیفیت محصول غالباً از لحاظ هزینه بسته به کاربرد انجام میگیرد. برخی زمینه‎های کاربرد لاتکس‎ها در ذیل آمده است:
۱. تایر وسایل نقلیه
۲. دستکش‎های لاتکس
۳.رنگ‎های لاتکس
۴.روکش‎های صنعتی
۵.روکش‎های کاغذ
۶.منسوجات بافته شده و بدون بافت
۷. رنگپایه‎های پوشش فرش
۸. چسب‎ها
۹. مصارف تجاری دیگر
در کنار مصارف اصلی که قبلاً ذکر شد پلیمرهای امولسیونی در بسیاری از صنایع دیگر به کار می‎روند و مثال‎های این کاربردها به طور اختصار در اینجا ذکر می‎شوند. پرداخت کف پوش‎ها بر پای? دیسپرسیون‎های پلیمری برای بالا بردن براقیت ودوام سطوح کف پوش استفاده می‎شوند.
مرکب‎های چاپ بر پایه لاتکس بعضاً برای چاپ کردن روی فیلم‎های پلاستیکی (نظیر کیسه ها) یا محصولات کاغذ (نظیر کارتن‎های مقوایی) به کار گرفته میشوند. امولسیون‎ها به طور گسترده در صنایع آرایشی استفاده می‎شوند ازطرفی پلیمرهای امولسیونی را می‎توان با اسپری کردن خشک کرد و پودرهای بدست آمده به عنوان کمک فرآیند، عامل‎های چقرمه کننده و اصلاح کننده‎های ضربه در پلی وینیل کلراید و رزین‎های مهندسی عمل میکنند. اسفنج‎های لاتکسی را می‎توان با کف

دیدگاهتان را بنویسید