جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تست­های امنیتی

تست­های امنیتی: تست­های امنیتی به منظور بررسی اثربخشی زیرساخت‌های امنیتی، عملکرد مکانیزم کنترل دسترسی، زمینۀ عملیاتی مشخص شده و وجود آسیب پذیری‌های شناخته شده در زیرساخت‌ها انجام می‌گیرد و به سازمان‌ها، در شناسایی نقاط ضعف بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه ی سلسله مراتبی و موازنه ایستا

عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه ی سلسله مراتبی و موازنه ایستا 2-2-2-6-1- اندازه شرکت رابطه ی بین ارزش شرکت و نسبت بدهی آن ها روشن نیست. به لحاظ تئوریک، شرکت های بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده در بازار تلفن همراه

فرآیند تصمیم گیری(انتخاب) مصرف کننده در بازار تلفن همراه اخیراً رشد ناگهانی  وشدید نفوذ واستفاده از تلفن همراه، توجه دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی را به خود جلب کرده است(مسعود و گوپتا[1]، 2003، پارک و یانگ[2]، بیشتر بخوانید...