No category

پایان نامه با موضوع مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، رضایت شغلی، امنیت شغلی

دانلود پایان نامه

تمایل به پذیرش مسئولیتهای بیشتر و وسیعتر در تصدی مشاغل بالاتر را دارید؟
۳. کارآموزان تا چه اندازه بعد از آموزش میتوانند روشها و فنون جدید برای انجام بهتر کار ارائه نمایید؟
۴. آموزش به چه میزان قدرت تحلیل مسایل را در شما افزایش داده است؟
۵. آموزش تا چه حد درافزایش آگاهیهای علمی و بکارگیری تکنیکهای نوین دانش شغلی شما تأثیر داشته است؟
۶. آموزش به چه میزان در آماده سازی ، بازسازی و نوسازی تخصصهای لازم بر شما مؤثر بوده است؟
۷. به چه میزان آموزش در امنیت شغلی و موقعیت اجتماعی با ثبات تربرای شما مؤثر بوده است؟
۸. آموزش تا چه حد در حس مسئولیت پذیری و وفاداری شما به سازمان تأثیر گذاشته است؟
۹. تا چه اندازه آموزش در ایجاد حس انعطاف پذیری و همکاری گروهی در شما اثر گذاشته است؟
۱۰. تا چه حد آموزش در ایجاد هماهنگی در انجام کارها و جلوگیری از دوباره کاریها مؤثر بوده است؟
۱۱. به چه میزان آموزش در کاهش نظارتهای مستقیم و غیر مستقیم بر شما اثر داشته است؟
۱۲. به چه میزان آموزش در نگهداری از وسایل محیط کار تأثیر داشته است؟
۱۳. تا چه اندازه آموزش در افزایش اعتماد به نفس شما مؤثر بوده است؟
۱۴. آموزش تا چه حد در نگرش و طرز تفکر شما ، نسبت به شغل و سازمان تأثیر داشته است؟
۱۵. به چه میزان آموزش در ایجاد انگیزه کارآموزان مؤثر بوده است؟
۱۶. تا چه حد آموزش در تقلیل سطح حوادث و سوانح در محیط کار مؤثر بوده است؟
۱۷. کارآموزان پس از آموزش چه میزان از سازمان و اهداف و مأموریتها و تشکیلات و … شناخت پیدا کرده اید؟
۱۸. آموزش تا چه اندازه در رضایت شغلی شما مؤثر بوده است؟
۱۹. به چه میزان آموزش بر شما در رعایت نظم و انضباط تأثیر داشته است؟
۲۰. آموزشها به چه میزان با تجهیزات و تکنولوژی جدید محیط کار هماهنـگ بوده‌اند؟
۲۱. به چه میزان آموزش در کاهش اشتباهات شما مؤثر بوده است؟
۲۲. پس ازآموزش تا چه اندازه نسبت به اهداف سازمان احساس پایبندی مینمایند؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درموردسود سهام، سهامداران، تقسیم سود، جریان نقدی

دیدگاهتان را بنویسید